Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje obuke za trenere
10.06.2015

NALAS logo10. jun 2015. – Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), u okviru projekta „Lokalni lideri u Jugoistočnoj Evropi: Vođstvom do promjene poziva organizacije/preduzeća sa relevantnim iskustvom da podnesu predloge za pružanje konsultantskih usluga za izradu i sprovođenje niza obuka za trenere (ToT).

Ponuda se mora dostaviti u elektronskoj formi najkasnije do 26. juna 2015. (petak) do 16h00 (CET) na info@nalas.eu sa naznakom: Offer for consultancy services for development and implementation of a series of ToTs.

Više detalja o pozivu možete naći u Opisu posla:

RfP ToT (1)

Kategorija: