Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu regionalnog biznis plana i marketing plana i nacionalnog biznis i marketing plana
10.06.2015

NALAS logo10. jun 2015. – Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), u okviru projekta „Lokalni lideri u Jugoistočnoj Evropi: Vođstvom do promjene“, koji podržava Njemačko društvo za razvoj i saradnju, poziva organizacije/preduzeća sa relevantnim iskustvom da podnesu predlog za pružanje konsultantskih usluga za razvoj regionalnih biznis i marketing planova i nacionalnih biznis i  marketing planova za zemlje partnera projekta.

Ponuda se mora dostaviti u elektronskoj formi najkasnije do 26. juna 2015. (petak) do 16h00 (CET) na info@nalas.eu sa naznakom: Offer for consultancy services for development of Business and Marketing Plans.

Više detalja o pozivu možete naći u Opisu posla:

LL SEE ToR WP4 Business and Marketing Plans (1)

 

Kategorija: