Devetnaesti broj biltena „Naša zajednica“
17.06.2015

Pages from Bilten ZOCG 19Iz štampe je izašao devetnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Orhanom Šahmanovićem, Predsjednikom Opštine Plav, kao i najznačajnije informacije sa sastanaka organa Zajednice opština (Skupštine i Upravnog odbora) na kojima su, između ostalog, utvrđene osnovne smjernice za planirane aktivnosti nacionalne asocijacije lokalnih samouprava u Crnoj Gori u tekućoj godini. U biltenu je predstavljena nedavno usvojena Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika sa Akcionim planom za njenu implementaciju, a dat je i pregled zajedničkih aktivnosti na planu konsolidacije lokalnih javnih finansija. Dat je poseban osvrt na aktivnosti koje jedinice lokalne samouprave treba da preduzmu radi kvalitetnije primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti i Zakona o komunalnoj policiji.

Predstavnici Zajednice opština učestvovali su na zajedničkoj sjednici Odbora za evropske integracije i Odbora za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore koja informacija je, zbog svog značaja, zauzela posebno mjesto u ovom broju biltena. Bilten informiše o brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i sjednicama na kojima su prisustvovali i učestvovali predstavnici asocijacije lokalnih samouprava u Crnoj Gori, a na kojima je bilo riječi o pitanjima od interesa za razvoj lokalne samouprave, kao što su: javni integritet na lokalnom nivou; energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava; razvoj energetike na lokalnom nivou; i dr. Posebno je predstavljeno učešće predstavnika Zajednice opština Crne Gore na proljećnoj sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope koja je održana u Strazburu (Francuska) i na Godišnjem forumu lokalnih vlasti u jugoistočnoj Evropi održanom u Plovdivu (Bugarska), a date su osnovne informacije o Instrumentu pretpristupne podrške za period 2014-2020 – IPA II. Bilten sadrži i kratak osvrt na sastanke koje je Mreže opštinskih projekt menadžera Zajednice opština organizovala u posljednja tri mjeseca.

Nastavljajući praksu predstavljanja najznačajnijih aktivnosti iz jedinica lokalne samouprave, „Naša zajednica“ u ovom broju sadrži informacije iz 13 jedinica lokalne samouprave, čime Zajednica opština u potpunosti dokazuje svoju posvećenost najznačajnijim dešavanjima u opštinama u Crnoj Gori.

 Bilten br. 19  (PDF dokument)

Kategorija: