Godišnji forum lokalnih vlasti jugoistočne Evrope
20.05.2015

bugarska 2015Nekoliko stotina gradonačelnika i predstavnika lokalnih vlasti iz dvanaest zemalja jugoistočne Evrope učestvovalo je na  Godišnjem forumu lokalnih vlasti jugoistočne Evrope koji je u periodu od 16. do 19. maja održan u Plovdivu (Bugarska). Ovaj događaj su organizovali: Mreža asocijacija lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi (NALAS), Nacionalna asocijacija opština Republike Bugarske (NAMRB) i Grad Plovdiv. Delegaciju Crne Gore su ovom prilikom predstavljali: Mirko Đačić (Predsjednik Opštine Pljevlja), Fatmir Đeka (Predsjednik Opštine Ulcinj), koji su istovremeno i delegati Skupštine NALAS-a, Veselin Vukićević  (Predsjednik Opštine Žabljak), Dušan Raičević (Potpredsjednik Opštine Bar) i Žana Đukić (Zajednica opština Crne Gore).

Prvog dana foruma za učesnike je organizovana posjeta ekonomsko-industrijskoj zoni Grada Plovdiva – (Marica), koja je dobar primjer uspješnog javno-privatnog partnerstva, a istovremeno i sjedište 100 kompanija iz različitih industrijskih oblasti. Na prezentacijama koje se uslijedile nakon toga, predstavnici Plovdiva su, između ostalog, istakli da je dinamičan ekonomski razvoj grada moguć samo u saradnji sa privatnim sektorom. Takođe, naglašeno je da za održivi razvoj Plovdiva poseban značaj imaju aktivnosti na planu izgradnje kvalitetnog kulturnog, ekonomskog i socijalnog okruženja, budući da će ovaj grad 2019. godine postati evropska prijestonica kulture.

Zvanično otvaranje poslovnog sajma i tržišta za opštinske projekte održano je istog dana u popodnevnim časovima. Posjetioci sajma su imali priliku da obiđu štandove koje su za ovu priliku opremili pojedine opštine, njihove asocijacije, razvojni fondovi, kao i predstavnici privatnog sektora.

Drugog dana Godišnjeg foruma održana je Generalna Skupština NALAS-a, Generalna Skupština NAMRB-a, Ceremonija dodjele nagrada za inicijative rodne ravnopravnosti i uključivanja mladih, kao i Konferencija „Sposobnost i spremnost lokalnih vlasti jugoistočne Evrope za sprečavanje rizika i upravljanja u kriznim situacijama“.

Na Generalnoj Skupštini NALAS-a, po sistemu rotacije, za novog Predsjednika NALAS-a u narednih godinu dana izabran je Emil Draghici, Gradonačelnik Vulcana – Bay (Rumunija) i Predsjednik Asocijacije komuna Rumunuje. Naim Ismajli, Gradonačenik Shtime (Kosovo) i Predsjednik Upravnog odbora Asocijacije kosovskih opština je izabran za prvog potpredsjednika NALAS-a, Mićo Mićić,  Gradonačelnik Bijeljine (Bosna i Hercegovina) i Predsjednik Saveza opština Republike Srpske za drugog, dok je Darko Fras, Gradonačelnik Svete Trojce (Slovenija) izabran za trećeg potpredsjednika NALAS-a.

Delegati Generalne Skupštine NALAS-a su usvojili Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2015. godinu.

Predstavnici međunarodnih institucija i organizacija su ovom prilikom istakli da je NALAS prepoznat kaobugarska 2 organizacija koja ima suštinsku ulogu u izgradnji lokalne demokratije u jugoistočnoj Evropi, te da će NALAS-ove aktivnosti i u narednom periodu biti predmet njihove pažnje i podrške.

Imajući u vidu dugogodišnju saradnju sa zemljama regiona, Generalna Skupština je donijela odluku kojom je Austrijska asocijacija gradova postala pridruženi član NALAS-a. Takođe, predstavnici pojedninih međunarodnih organizacija i institucija su informisali delegate Skupštine NALAS-a o pojedinim segmentima programa koji se realizuju za lokalne samouprave: Program Urbanog Partnerstva Instituta Svjetske banke; Otvoreni regionalni fond (ORF) – Modernizacija opštinkih usluga i Izdradnja administrativnih kapaciteta u Programu Regiona Dunava.

Nakon toga, održana je Ceremonija dodjele nagrada za inicijative rodne ravnopravnosti i uključivanja mladih kojom prilikom su opštinama: Elbasan (Albanija), Petrovo (Bosna i Hercegovina) Maribor (Slovenija), Ajdovščina (Slovenija) i Stalnoj Konferenciji gradova i opština Srbije dodijeljene nagrade za najbolje rezultate postigunute u ovoj oblasti.  Specijalna nagrada je dodijeljena Udruženju opština Marmara regiona (Turska) za objavljeni najveći otvoreni poziv za prijavu inicijativa rodne ravnopravnosti i uključivanja mladih. Ove inicijative su pravi primjer privrženosti lokalnih samouprava i lokalnih zajednica regiona u kreiranju boljeg i ravnopravnijeg svijeta za sve.

Region jugoistočne Evrope je maja 2014. godine bio pogođen velikim poplavama koje su odnijele ljudske živote i prouzrokovale veliku materijalnu štetu. Situacija u velikom broju opština regiona je bila veoma ozbiljna, putevi i kuće su bile uništene, sela odsječena, a građani evakuisani. Posljedice poplava su bile ogromne i još uvijek se saniraju. U ovom teškom periodu, NALAS je pokazao solidarnost, obezbijedio hitnu pomoć i podršku u pravcu jačanja nivoa spremnosti lokalnih samouprava i njihovih asocijacija da se bolje suočavaju sa budućim izazovima.

Konferencija „Sposobnost i spremnost lokalnih vlasti jugoistočne Evrope za sprečavanje rizika i upravljanja u kriznim situacijama“ je okupila preko 400 gradonačelnika, predstavnika nacionalnih institucija, lokalnih samouprava, asocijacija lokalnih samouprava i donatora koji su razgovarali o izazovima sa kojima su bile suočene lokalne samouprave tokom krize, naučenim lekcijama i aktivnostima koje su preduzete na planu prevencije rizika i upravljanja kriznim situacijama.

Konferenciju su otvorili: Rosen Plevneliev, Predsjednik Republike Bugarske; Ivan Totev, Gradonačelnik Grada Plovdiva i Emil Draghici, Predsjednik NALAS-a, dok su u okviru teme „EU politike i globalna iskustva u upravljanju rizicima u kriznim situacijama“ govorili Joakin Toro, Regionalni koordinator za upravljanje rizicima u kriznim situacijama Svjetske banke i Eli Fuks, Predsjednik izraelske „high-tech“ kompanije ERSolution.

Nakon toga je održana panel diskusija „Odgovor lokalnih samouprava na krizne situacije“ u kojoj su uzeli učešće predstavnici lokalnih samouprava koje su posebno bili pogođene prošlogodišnjim poplavama. Na kraju je usvojena zajednička Deklaracija o politikama upravljanja rizicima u kriznim situacijama, kojom se pozivaju sve relevantne institucije da rade zajedno na prevenciji rizika i upravljaju kriznim situacijama.

Kategorija: