Sastanak Radne grupe za pripremu Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta
22.04.2015

Radna grupa_programski zadatak_april 2015 fotoRadna grupa za pripremu Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta održala je, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Misije OEBS-a, 20-21. aprila 2015. godine u Budvi sastanak sa ciljem da se upozna i razmotri radnu verziju Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta koju je pripremila Ksenija Vukmanović (Centar za arhitekturu i urbanizam) i radnu verziju Vodiča za sprovođenje strateške procjene uticaja lokalnog planskog dokumenta na životnu sredinu, koju je pripremila Lazarela Kalezić (pomoćnik sekretara, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorice).

Cilj sastanka je bio da Radna grupa, koja je sastavljene od predstavnika organa lokalne uprave nadležnih za poslove uređenja prostora i zaštite životne sredine, predstavnika planerskih biroa i predstavnika NVO sektora koji se aktivno bavi pitanjima prostornog planiranja, da obrađivačima materijala h sugestije i dodatne smjernice za unapređenje pripremljenih dokumenata. Tokom diskusije su otvorena pitanja koja, po članovima Radne grupe, treba da budu obrađena ili u većoj mjeri akcentovana u dokumentima.

Nakon okončanja plodonosne diskusije, članovi Radne grupe upoznati su sa daljim aktivnostima na unapređenju materijala, održavanju okruglog stola povodom prezentacije i razmatranja Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta i Vodiča za sprovođenje strateške procjene uticaja lokalnog planskog dokumenta na životnu sredinu, utvrđivanje konačnih tekstova dokumenata i održavanje obuke za njihovu primjenu.

Kategorija: