,,Razvoj energetike na lokalnom nivou kao podsticaj ruralnom razvoju”
09.04.2015

MBA 09 april 2015Montenegro Biznis Alijansa i Zajednica opština Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizovale su 09.04.2015 godine u Beranama okrugli sto na temu ,,Razvoj energetike na lokalnom nivou kao podsticaj ruralnom razvoju“.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici opština sa sjevera Crne Gore, predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Regulatorne agencije za energetiku, firmi ,,AA Energy“ i ,,Potencijal“.

Na sastanku su razmotrena pitanja mogućnosti boljeg korišćenja energetskog potencijala vodotoka na području opština sjevernog regiona u funkciji razvoja tih opština, izgradnje mini i malih hidroelektrana, administrativnih procedurama i barijerama sa kojima se suočavaju opštine prilikom realizacije ovih projekata.

Izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse Zoran Vulević  govorio je o aktivnostima koje Alijansa sprovodi već nekoliko godina u ovoj oblasti sa ciljem boljeg korišćenja hidropotencijala u proizvodnji električne energije i na taj način podsticaja ruralnog razvoja.

Predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić govorio je o mogućnostima razvoja energetike u opštini Berane i upoznao goste sa aktivnostima vezanim za projekte izgradnje dvije minihidroelektrane, na gradskom i dapsićkom vodovodu i ukazao na neke probleme u vezi sa realizacijom tih projekata i pitanja koja treba jasnije definisati.

Generalni sekretar Zajednice Opština Refik Bojadžić ukazao je na aktivnosti koje je Zajednica opština preduzela na pružanju pomoći opštinama u implementaciji obaveza koje prolizilaze iz zakona kojim se uređuje oblast energetike i na izradi Katastra vodotoka pogodnih za izgradnju malih HE do 1MW za 12 opština u sjevernom i centralnom dijelu Crne Gore. Naglasio je da su u završnoj fazi aktivnosti na odobravanju nastavka projekta izrade Katastra vodotoka za opštine na čijoj teritoriji se nalaze vodotoci čiji se hidropotencijal kreće od 1 do 10MV. Generalni sekretar je ukazao na potrebu boljeg korišćenja hidropotencijala za proizvodnju električne energije sa kojima raspolažu opštine na sjeveru uključujući male vodotoke i vodovodne mreže, te pozvao opštine da posvećeno rade na valorizaciji ovog potencijala u funkciji razvoja opština na sjeveru države i Crne Gore u cjelini. Istakao je da se radi o ulaganjima koja ne zahtijevaju značajna finansijska sredstva, a koja sa druge strane donose višestruku korist za lokalne samouprave i građane.

Na okruglom stolu iskustva u realizaciji projekata iz ove oblasti iznijeli su savjetnik predsjednika opštine Andrijevica Miodrag Ivanović, potpredsjednik opštine Rožaje Idriz Nurković, inženjer za hidroelektrane Duško Rakočević i elektroenergetičar Ranko Delević.

Učesnici okruglog stola su zaključili: da neadekvatna zakonska regulativa koja uređuje ovu oblast i složene administrativne procedure su velika barijera u adekvatnoj i bržoj valorizaciji hidropotencijala za razvoj opština. U cilju eleminisanja barijera neophodno je, koordiniranom  aktivnošću Zajednice Opština i Montenegro Biznis Alijanse, identifikovati konkretne probleme i definisati pitanja koja se moraju urediti zakonskim propisima kako bi se volorizacija potencijala u ovoj oblasti vršila na efikasniji način, te zajednički predlog u tom pravcu uputiti nadležnim državnim organima.

Kategorija: