Potpisan Memorandum o razumijevanju između Zajednice opština i GIZ-a
21.04.2015

Potpisivanje MoU (2)U Podgorici je, 21. aprila 2015. godine potpisan Memorandum o razumijevanju između šest asocijacija lokalnih samouprava i GIZ-a o saradnji na regionalnom projektu „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava (EeMA)“.

Memorandum o razumijevanju je potpisan između Zajednice opština Crne Gore, Asocijacije opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Asocijacije gradova i opština Republike Srpske, Stalne konferencije gradova i opština Srbije i Asocijacije kosoviskih opština sa GIZ-om (Njemačkim društvom sa međunarodnu saradnju).

Na cermoniji potpisivanja Memoranduma o razmijavanju obratila se Nj.E. Ambasadorka Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Štajnaker, Johanes El, Menadžer GIZ-ovog  otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost, Dubravka Bošnjak,regionalni projekt menadžer na EeMA projektu, te predstavnici partnerskih asocijacija lokalnih samouprava.

U ime Zajednice opština, Memorandum o saradnji je potpisao Slavoljub Stijepović, predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore i Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica. On je istakao da je održivo korišćenje energetskih potencijala već prepoznato u Crnoj Gori kao potreba i preduslov za unaprjeđenje kvaliteta života, a nikako kao odricanje i narušavanje životnog komfora. Gradonačelnik Stijepović je naglasio da Zajednica opština, potpisivanjem Memoranduma potvrđuje spremnost da uspješno realizuje EeMA projekat kao i da učvrsti saradnju lokalnih vlasti na polju efikasnog korišćenja energije. On je  napomenuo da su u okviru ovog projekta već ostvareni konkretni rezultati, kroz izbor za finansiranje četiri pilot projekta i to: opštine Danilovgrad, opštine Berane, Glavnog grada Podgorica i opštine Nikšić, na temu promocije mjera energetske efikasnosti  u lokalnoj zajednici.

U okviru ceremonije, regionalni ekspert, Vesna Kolega, predstavila je Mapu puta za asocijacije lokalnih samouprava u čijoj su pripremi učestovali projekt koordinatori ispred partnerskih asocijacija. Mape puta će poslužiti kao smjernice za asocijacije lokalnih samouprava kako bi pružile podršku svojim članicama da postanu energetski održive i efikasne u korišćenju energije, kao i  za pridruživanje opština Sporazumu gradonačelnika.U cilju razmjene iskustava, cermonija potpisivanja Memoranduma o saradnji bila je prilika da se predstave svi izabrani pilot projekti u zemljama regiona. Izabrane pilot projekte u Crnoj Gori i njihove ciljeve predstavila je Ivana Lalević, projekt koordinator ispred Zajednice opština Crne Gore.

Kategorija: