Održan dvodnevni sastanak Mreže opštinskih projekt menadžera
05.02.2015

kolasin projek menadzeriU Kolašinu je 04. i 05. februara 2015.g. održan dvodnevni sastanak opštinskih projekt menadžera. Sastanak je organizovan uz podršku projekta tehničke pomoći „Izgradnja kapaciteta lokalne samouprave u implementaciji opštinskih razvojnih grantova“, a u saradnji sa Zajednicom opština.

Na sastanku je predstavljen Akcioni plan Mreže za 2015. godinu, sumirane su do sada realizovane aktivnosti i utvrđeni budući zadaci. Članovi Mreže su se upoznali sa Sektorskim planskim dokumentom, kao i sa predlozima aktivnosti u okviru Sektorske radne grupe – Demokratija i upravljanje. Predstavljeno je nekoliko predloga aktivnosti: priprema lokalnih samouprava za članstvo u EU i korišćenje strukturnih fondova, kroz aktivnosti koje će se razviti i implementirati uz pomoć Mreže opštinskih projekt menadžera, zatim uspostavljanje katastra podzemnih komunalnih instalacija, unapređenje upravljanja učinkom u lokalnoj upravi u skladu sa EU standardima, implementacija elektronskih usluga za građane i privredne subjekte, i unapređenje upravljanja lokalnim javnim finansijama. Predstavljene aktivnosti su samo predlozi koji će biti dalje razrađeni.

U okviru dvodnevne radionice, članovi Mreže su podijeljeni u radne grupe sa zadatkom da svaka grupa razvije akcioni dokument, odnosno projektnu ideju za svaku aktivnost, kako bi ih kasnije, kao konačne dokumente, uvrstili u Sektorski planski dokument.

kolasin 2Gošća na sastanku je bila Adriana Micu, ispred delegacije EU, koja je predstavila načine finansiranja iz EU fondova kroz Sektor regionalnog razvoja, dosadašnje, kao i buduće mogućnosti njihovog korišćenja. Ukratko je predstavila IPA II (2014-2020) Indikativni strateški dokument sa posebnim osvrtom na oblasti životne sredine i saobraćaja.

Fabio Drago, vođa tima Tehničke pomoći, upoznao je članove Mreže sa iskustvima iz Poljske u ekonomskoj i socijalnoj kohezionoj politici.

Na kraju, članovi Mreže su predstavili projektne ideje na kojima su radili tokom dva dana trajanja radionice.

Kategorija: