Prezentacija prijavljenih praksi za Program Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2014. godinu
01.12.2014

prezentacija najbolje prakseU okviru realizacije projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2014. godinu“, Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori, organizovala je 01.12.2014. godine u Podgorici sastanak Izbornog panela sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave na kojem su prezentovane prakse kandidovane za dobijanje statusa najbolje prakse u 2014. godini u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali članovi Izbornog panela: Senad Crnovršanin (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Tatjana Vujošević (Ministarstvo održivog razvoja i turizma), Žana Radulović (Ministarstvo ekonomije), Igor Vučinić (Ministarstvo rada i socijalnog staranja), Ana Novaković (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Svetlana Laušević  (Kancelarija OEBS-a u Crnoj Gori) i Refik Bojadžić (Zajednica opština Crne Gore).

Imajući u vidu aktuelnost pojedinih tema i potrebe građana i privrede za kvalitetnim i kontinuiranim servisima u različitim oblastima, najbolje prakse u lokalnoj samoupravi ove godine biraju se iz četiri tematske oblasti, i to:

–       Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija na lokalnom nivou;

–       Transparentnost rada lokalne samouprave u funkciji borbe protiv korupcije na lokalnom nivou;

–       Energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi i

–       Razvoj i pružanje socijalnih usluga na lokalnom nivou.

 

U okviru teme I „Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija na lokalnom nivou“, prakse su kandidovali:

–          Prijestonica CetinjeProgram podsticaja „INVEST IN CETINJE“ – praksu je prezentovao Luka Jovićević;

–          Opština KolašinStvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija na lokalnom nivou“ – praksu je prezentovao Milan Medenica;

–          Opština MojkovacStvaranje povoljnog poslovnog ambijenta – osnivanje biznis zone“ –  praksu je prezentovala Bojana Zejak;

–          Opština Žabljak„Izgradnja sportske dvorane“ – praksu je prezentovao Vasilije Jakšić

 

U okviru teme II „Transparentnost rada lokalne samouprave u funkciji borbe protiv korupcije na lokalnom nivou“ prakse su kandidovali:

–          Glavni grad PodgoricaJačanje partnerstva sa građanima u postupku donošenja opštih akata i razvojnih planova Glavnog grada“ – praksu je prezentovala Mišela Manojlović;

–          Opština BeraneSaradnja lokalne uprave i mjesnih zajednica za veću transparentnost i efikasnost  budžeta“ – praksu je prezentovao Danko Martinović;

–          Opština KotorTransparentnost izrade i sprovođenja Akcionog plana i programa borbe protiv korupcije“ – praksu je prezentovala Ljiljana Radunović;

–          Opština Nikšić„Transparentnost u službi prevncije koruptivnih radnji“ – praksu je pprezentovala Slobodanka Roganović.

 

U okviru teme III „Energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi“, prakse su kandidovali:

–          Glavni grad Podgorica„Energetski dani Podgorice – „Od svih izvora energije, ljudska toplina se najmanje cijeni…“ – praksu je prezentovala Lazarela Kalezić;

–          Prijestonica Cetinje„Beatiful Cetinje“ – praksu je prezentovao Dražen Blažić;

–          Opština Tivat„Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz aktivnosti lokalne samouprave“ – praksu je prezentovao Petar Vujović.

 

U okviru teme IV Razvoj i pružanje socijalnih usluga na lokalnom nivou“, prakse su kandidovali:

–          Glavni grad Podgorica„Smještaj, rehabilitacija i resocijalizacija korisnika psihoaktivnih supstanci“ – praksu je prezentovao Aleksandar Radinović;

–          Opština Berane – „Opštinska socijalna davanja ugroženim kategorijama stanovništva“ – praksu je prezentovala Ljubinka Mijović;

–          Opština Mojkovac„Pružanje socijalnih usluga na lokalnom nivou – ,,Pomoc u kuci za starija lica“ – praksu prezentovala Milica Ristić;

–          Opština Pljevlja„Pružanje socijalnih usluga u opštini Pljevlja“ – praksu prezentovala Slavica Krstajić

 

Nakon zajedničkog sastanka i prezentacija kandidovanih praksi, Izborni panel je održao sastanak na kojem su analizirane sve kandidovane prakse i u skladu sa Programom utvrđenim kriterijumima, utvrđen redosljed na listi za svaku tematsku oblast.

Izborni panel će na posebnoj sjednici donijeti Odluku o izboru najboljih praksi, o čemu će biti obaviješteni svi učesnici u Programu najbolje prakse za 2014. godinu.

Kategorija: