Produžen rok za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu šema za pružanje obuka u okviru projekta “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi: „Lead for Change“ – LL SEE”
30.12.2014

NALAS-logo30. decembar 2014. – Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) i Njemačka razvojna agencija GIZ su zajednički pokrenuli projekat “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi:  „Lead for Change“ – LL SEE” .

Cilj projekta je jačanje kapaciteta opština i vodovodnih preduzeća u oblasti upravljanja, rukovođenja i saradnje, sa posebnim naglaskom na unapređenju opštinskih usluga i kapaciteta za apsorpciju relevantnih međunarodnih fondova.

Projekat se sastoji od 7 radnih paketa, od koji se jedan  odnosi na obuke i  ima za cilj izradu regionalnih i odgovarajućih nacionalnih šema za pružanje obuka.

U okviru ovog paketa objavljen je Poziv za konsultantske usluge za izradu šema za pružanje obuka.

Predloge je potrebno dostaviti najkasnije do 20. januara 2015. godine na e-mail: info@nalas.eu.

Opis inoviranog zadatka možete preuzeti ovdje.