Održana XV sjednica Skupštine i XXXII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore
22.12.2014

Sjednica Skupštine i UO 22 12  -za sajt

U Podgorici je, 22. decembra 2014.godine, održana XV sjednica Skupštine i XXXII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore.

Na sjednici Skupštine Zajednice opština izvršen je izbor novog rukovodstva organa Zajednice opština Crne Gore na mandatni period od dvije godine. Novi predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore je Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica Slavoljub Stijepović, a potpredsjednici su predsjednik Opštine Plav Orhan Šahmanović i predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Gradonačelnik Prijetonice Cetinje Aleksandar Bogdanović, a za potpredsjednike su izabrani predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i predsjednik Opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević.

Skupština Zajednice opština izabrala je i Nadzorni odbor. Funkciju predsjednika u narednom periodu će obavljati predsjednik Opštine Mojkovac Dejan Medojević, a za članove su izabrani  predsjednik Opštine Žabljak Veselin Vukićević i predsjednik Opštine Ulcinj Fatmir Đeka.

Upravni odbor Zajednice opština je na XXXII sjednici razamtrao Predlog mjera za prevazilaženje teške finansijske situacije u jedinicama lokalne samouprave, koji je predstavio generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić. Predlog mjera je pripremila posebna radna grupa, koju je formirao Upravni odbor na sjednici od 9.decembra tekuće godine, a koju čine: predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić, potpredsjednik opštine Bijelo Polje Abaz Kujović i predsjednik Komisije Zajednice opština za finansiranje  lokalne samouprave Miomir Jakšić, uz podršku Sekretarijata Zajednice opština Crne Gore.

Predlog sadži 15 mjera, koje se tiču: obaveza za jedinice lokalne samouprave u pogledu dodatnog angažovanja radi većeg stepena naplate lokalnih javnih prihoda, efikasnosti rada, kao i racionalizacije troškova, prije svega kroz optimizaciju broja zaposlenih u lokalnim samoupravama; zahtjeva prema Vladi Crne Gore i Ministarstvu finansija za finasijskom podrškom u iznalaženju rešenja za prevazilaženje teške finansijske situacije kroz poravnanje i otpis dijela duga koji lokalne samouprave imaju po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa na zarade prema državi, sprovođenje reprograma obaveza prema bankama po osnovu kreditnih zaduženja za kapitalne investicije, finansijsku podršku u postupku sprovođenja smanjenja broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i druge; zahtjevi za inteziviranjem aktivnosti na donošenju zakona koji su od posebnog interesa za lokalnu samoupravu i čije odredbe u velikoj mjeri utiču na lokalne prihode, kao što su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o porezu na nepokretnost, Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a po kojima je Zajednica opština zauzela stav i pokrenula incijative za njihovu izmjenu, dopunu i donošenje. Upravni odbor je, nakon rasprave, jednoglasno utvrdio Predlog mjera koji će se dostaviti Vladi, Ministarstvu finansija i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Upravni odbor je izvršio izbor članova u radnim tijelima Zajednice opština i to za članstvo u četiri komisije i u Savjetu za međunarodnu saradnju i evropske integracije Zajednice opština i  donio odluku o formiranju posebnog radnog tijela, Komisije za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine, koja broji pet članova. Upravni odbor je izabrao nove članove i zamjene članova za rad u tijelima međunarodnih organizacija kao što su Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, delegacija u NALAS-u, Savjet evropskih opština i gradova (CEMR) i Zajednički savjetodavni odbor sa Komitetom regiona EU.

Zajednicu opština u Koordinacionom odboru za reformu lokalne samouprave će predstavljati Gradonačelnik Glavnog grada Slavoljub Stijepović, predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić, predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić i generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić, dok će u Savjetu za promociju stranih investicija  Zajednicu predstavljati predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje.  Predstavnik Zajednice opština u Komisiji za koncesije je predsjednik opštine Šavnik Mijomir Vujačić.

Upravni odbor će na narednoj sjednici izvršiti izbor članova u ostale organe i tijela u kojima participira Zajednica opština Crne Gore.

Kategorija: