Izborni panel donio odluku o najboljim praksama za 2014. godinu
10.12.2014

Korica-Najbolje prakse 201410. decembar 2014. – Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore), Senad Crnovršanin, član (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Tatjana Vujošević, član (Ministarstvo održivog razvoja i turizma), Žana Radulović, član (Ministarstvo ekonomije), Igor Vučinić, član (Ministarstvo rada i socijalnog staranja), Ana Novaković, član (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Svetlana Laušević, član (Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori),  u postupku izbora najbolje prakse u sprovođenju Programa ”Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”, na sjednici održanoj u Podgorici 03.12.2014. godine, donio je

O D L U K U

o izboru najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori  za 2014. godinu

1. Najbolja praksa u oblasti „Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija na lokalnom nivou“ je praksa:

  • Prijestonice Cetinje „Program podsticaja „INVEST IN CETINJE“

2. Najbolja praksa u oblasti „Transparentnost rada lokalne samouprave u funkciji borbe protiv korupcije na lokalnom nivou“  je  praksa:

  • Glavnog grada Podgorica „Jačanje partnerstva sa građanima u postupku donošenja opštih akata i razvojnih planova Glavnog grada“

3. Najbolja praksa u oblasti „Energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi“, je  praksa:

  •   Opštine Tivat Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz aktivnosti lokalne samouprave“    

4. Najbolja praksa u oblasti Razvoj i pružanje socijalnih usluga na lokalnom nivou“, je praksa:

  • Opštine Pljevlja„Pružanje socijalnih usluga u opštini Pljevlja“.

Izborni panel je donio odluku da dodijeli specijalnu nagradu u oblasti Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija na lokalnom nivou“

  •       Opštini Žabljak za praksu „Izgradnja sportske dvorane”

Obrazloženje