Regionalna konferencija „Zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“, Skoplje 26 i 27 novembar 2014.
27.11.2014

38263216200-2014-11-28(3) (5) smallU organizaciji Savjeta Evrope u Skoplju je 26 i 27 novembra 2014. godine održana Prva Regionalna konferencija „Zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“.

Savjet Evrope i Evropska unija svojim zajedničkim projektom „ Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“ imaju za cilj da poboljšaju pristup pravima manjina na raznim nivoima vlasti ,u skladu sa standardima SE u ovoj oblasti, a prije svega u skladu sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina i Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima.

U radu Konferencije, pored predstavnika Savjeta Evrope i Upravnog odbora projekta, učestvovali su i predstavnci 36 opština i gradova iz sedam zemalja Regiona (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, BJR makedonija, Albanija i Kosovo).

Projekat obuhvata sistem grantova (donacija u vidu bespovratne novčane pomoći), koji se daju kao podrška izabranim opštinama i gradovima da razrade  projektne ideje radi otklanjanja prepreka koje stoje na putu ostvarivanja prava manjina  u svojim lokalnim zajednicama.

Na Konferenciji je upriličena zvanična ceremnonija potpisivanja obavezujuće izjave o implementaciji malih grantova. Izjavu o implementaciji granta su potpisali i predstavnici četiri opštine iz Crne Gore, i to:.

–      Opština Bijelo Polje za projekat: „Bošnjaci – ustavno pravni položaj manjina i razvijanje prilagodljivog modela u zemljama jugoistočne Evrope“, čiji je cilj očuvanje identiteta, kroz promociju i afirmaciju  tradicije, kulture i običaja Bošnjaka, kao i afirmaciju zajedničkih vrijednosti i tradicija koje dijele sa lokalnim većinskim stanovništvom, kao i aktivno učešće službenika organa lokalne uprave u projektu.

–      Opština Plav za projekat: „Otvaranje kancelarije za prevođenje“, koji ima za cilj poboljšanje rada opštinskih službi, otvaranjem kancelarije za prevođenje glavnih opštinskih dokumenata na jezike nacionalnih manjina.

–      Opština Kotor za projekat: „Očuvanje jezika hrvatske nacionalne manjine – časopis „Hrvatski glasnik“, čiji je cilj  očuvanje hrvatskog jezika i sjećanja na znamenite hrvatske ličnosti u Crnoj Gori.

–      Opština Tivat za projekat: „RE asistent u nastavi“,čiji je cilj  unapređenje uslova za edukaciju romske i egipatske djece, uz angažovanje RE asistenata u nastavi i poboljšanje pristupa    obrazovanju RE djece u opštini Tivat.

U radu Prve Regionalne konferencije „Zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“, pored predstavnika pomenutih crnogorskih opština, u svojstvu člana Upravnog odbora projekta iz Crne Gore učestvovali su i:

–      Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore i
–      Leon Đokaj, generalni direktor u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Kategorija: