Poziv opštinama i komunalnim preduzećima za učešće u projektu
05.11.2014

Njemačka agencija za međunarodni razvoj (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga (ORF MMS) i uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) sprovodi projekat „Prikupljanja podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Evropi“.

Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i opštine u Jugoistočnoj Europi izgrade kapacitete da efikasnije razvijaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu.

Projekat će doprinijeti izgradnji kapaciteta opština i javnih komunalnih preduzeća u oblasti upravljanja otpadom i razmjeni znanja i dobrih praksi na regionalnom nivou. Projekat će se sprovoditi u 4 zemlje Jugoistočne Evrope: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji sa širokim krugom partnera u svakoj od partnerskih zemalja. Period implementacije projekta je od 1. oktobra 2014. godine do 28. februara 2016. godine.

Ovim putem Vas pozivamo da, zajedno sa Vašim javnim komunalnim preduzećem, konkurišete za učešće u projektu, kako biste bili u prilici da postanete jedna od četiri pilot opštine koje će biti izabrane za učešće u projektu ispred Crne Gore.

Sve informacije o projektu, prijavu za učešće i kriterijume koje bi opštine i javna komunalna preduzeća trebalo da ispune, formulari pisma namjere, kao i procedure za odabir opština i javnih komunalnih preduzeća možete naći u prilozima ovog poziva.

Molimo da Vaše popunjene prijave dostavite u originalu, najkasnije do 20.11.2014. godine  Zajednici opština Crne Gore. (kontakt osoba: Sanja Živković, savjetnik za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti u Sekretarijatu Zajednice opština;  aderesa: Mitra Bakića 142, 81 000 Podgorica; tel: 020/ 620-123;  email: sanja.zivkovic@uom.co.me ).

  Formular za prijavu

Kategorija: