Održana sjednica Komisije za društvene djelatnosti
20.11.2014

kom za drustvene djelatnosti 20.11.2014 smallKomsija za društvene djelatnosti Zajednice opština Crne Gore, u saradnji sa Centrom za tražioce azila, održala je sjednicu 20.11.2014. godine, u Spužu. Cij sazivanja sjednice bio je da se predstavnici lokalnih samouprava upoznaju sa funkcionisanjem sistema azila u Crnoj Gori.

Predsjednica Komisije za društvene djelatnosti, Snežana Mijušković, ukazala je na potrebu da se jedinice lokalne samouprave bolje upoznaju sa obavezama koje proizilaze iz poglavlja 24. „Pravda, sloboda i bezbjednost“, koje tretira pitanje azila, kao i zbog sve većeg broja zahtjeva za dobijanjem azila u Crnoj Gori.

Direktor Centra za tražioce azila, Duško Jovićević, sa saradnicima, upoznao je članove Komisije sa načinom rada i funkcionisanjem Centra za tražioce azila, procedurom za podnošenje zahtjeva za dobijanje azila, pravima azilanata kao što su pravo na besplatan smještaj i ishranu, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravnu pomoć, socijalnu pomoć, pravo na obrazovanje i slično.

Nakon dobijanja statusa izbjeglice, obaveza države je da azilantima omogući integraciju u društvo, prije svega kroz obrazovni sistem. Kroz status izbjeglice, azilanti imaju pristup tržištu rada i u tom smislu jedinice lokalne samoupave mogu se suočiti sa izazovima u rješavanju pitanja njihovog zapošljavanja i stanovanja.

Članovi Komisije su se saglasili da je potrebno blagovremeno planirati aktivnosti lokalnih samouprava u ovoj oblasti, kako bi se adekvatno odgovorilo na pomenute izazove.

Kategorija: