Prevencija korupcije na lokalnom nivou kroz jačanje transparentnosti, profesionalnosti i odgovornosti
15.10.2014

IMG_20141017_160219Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove organizovale su 15. oktobra 2014. godine obuku na temu „Prevencija korupcije na lokalnom nivou kroz jačanje transparentnosti, profesionalnosti i odgovornosti“ za opštine sjevernog regiona.

Tokom obuke učesnici su bili u prilici da se bliže upoznaju sa ovom aktuelnom temom, a naročito: zakonskim propisima kojima se ostvaruje princip o javnosti i transparentnosti, odgovornosti i profesionalizma u radu u lokalnoj samoupravi, sprječavanju sukoba interesa, političkoj neutralnosti i nepristrasnosti u vršenju poslova, zabrani primanja poklona, zaštiti službenika od neopravdanog prestanka radnog odnosa za slučaj prijave korupcije ili krivičnog djela koje ima obilježje korupcije i dr.

Učesnicima su predstavljeni međunarodni i nacionalni dokumenti u oblasti borbe protiv korupcije, mjere i aktivnosti na planu  prevencije korupcije koje treba da preduzimaju lokalni organi radi povećanja javnosti i transparentnosti rada, većeg uključivanja građana u proces planiranja i donošenja odluka, jačanju profesionalizma u vršenju poslova i  efikasnijem  pružanju javnih usluga na lokalnom nivou.

Posebna pažnja tokom obuke posvećena je načinu praćenja i obavezama izvještavanja nadležnih organa o realizaciji mjera i aktivnosti utvrđenih antikoruptivnim akcionim planovima, zakonskim aktivnostima radi utvrđivanja odgovarajućeg pravnog okvira za bolje funkcionisanje lokalne samouprave, dobrom upravljanju na lokalnom nivou, značaju primjene etičkih kodeksa i standarda javne etike, donošenju  planova integriteta i  drugim pitanjima  od uticaja na prevenciju korupcije u lokalnoj samoupravi.

Predavači na obuci su bili Ljubinka Radulović, pomoćnik generalnog sekretara Zajednice opština i Jovanka Laličić, glavni administrator u opštini Tivat

Kategorija: