Kurs “Menadžment u obnovljivim izvorima energije”
10.10.2014

IMG_740310. oktobar 2014. – Mašinski fakultet je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, u petak 10. oktobra 2014. godine, u zgradi Tehničkih fakulteta u Podgorici, organizovao drugi pilot kurs “MENADŽMENT U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE”.

 Ovaj kurs se realizuje u sklopu TEMPUS projekta SD TRAIN (Trening kursevi o održivom infrastrukturnom razvoju za javne službe u zemljama Zapadnog Balkana) koji finansira Evropska Unija.

Cilj projekta je da se kroz saradnju Mašinskog fakulteta i Zajednice opština Crne Gore, službenicima koji se bave energetskim menadžmentom na lokalnom nivou, stave na raspolaganje informacije radi unapređenja njihovih znanja i vještina neophodnih u obavljanju poslova i zadataka kojima se obezbjeđuje sprovođenje zakonskih obaveza u odnosu na racionalno korišćenje obnovljivih izvora energije, putem  posebne internet platforme www.sd.train.ac.me/moodle.

U februaru ove godine je, u okviru projekta, održan prvi kurs na temu „Energetska efikasnost u javnim zgradama“, kojem su prisustvovali energretski menadžeri iz većine jedinica lokalnih samouprava.

Danilo Barjaktarović, savjetnik u Ministarstvu ekonomije, kao predstavnik resora zaduženog za sprovođenje politike u ovoj oblasti, predstavio je pravni okvir na državnom i lokalnom nivou i ukazao na neophodnost izmjene pojedinih rješenja i pojednostavljenja administrativnih procedura koji će doprinijeti efikasnijem uprvaljanju i korišćenju obnovljivih izvora energije.

Predavači na kursu su bili eminentni stručnjaci iz oblasti energetske efikasnosti: dr Radoje Vujadinović, prof. dr Igor Vušanović, prof. dr Uroš Karadžić, prof. dr Petar Vukoslavčević , prof. dr Vladan Ivanović, mr Milan Šekularac i drugi. Predstavljeni su potencijali Crne Gore u različitim izvorima obnovljive energije, kao što su energija vjetra, solarna energija, geotermalna energija i biomasa. Posebna pažnja posvećena je hidroenergiji i planovima za izgradnju malih hidrolektrana, koja uz solarnu energiju predstavlja  najveće bogastvo obnovljive energije. Prisutni su imali priliku da čuju primjer dobrog upravljanja projektom izgradnje male hidroelektrane “Vrelo” u opštini Bijelo Polje. Svi učesnici su se složili da je nophodno raditi na boljoj informisanosti javnosti i jedinica lokalnih samouprava o mogućnostima korišćenja obnovljivih izvora energije.

Kategorija: