Otvoren konkurs za prijavu za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u 2014 godini
15.10.2014

Korica-Najbolje prakse 2014Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku OEBS-a, nastavlja sa realizacijom projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“.

Dugogodišnja realizacija ovog projekta, pokazuje da naše članice podržavaju ovakve akcije i smatraju ih korisnim, što je potvrdjeno i velikim brojem prijava na prethodnim konkursima za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 4 tematske oblasti, i to:

Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija na lokalnom nivou

– Transparentnost rada lokalne samouprave u funkciji borbe protiv korupcije na lokalnom nivou

– Energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi

– Razvoj i pružanje socijalnih usluga na lokalnom nivou

Prijave na konkurs za najbolju praksu se mogu slati do 31. oktobra 2014. godine.

Brošura (.PDF)

Formular za prijavu najbolje prakse (.word)