Učešće Zajednice opština u Regionalnom projektu o upravljanju imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi
29.09.2014

NALAS-logoZajednica opština Crne Gore uključila se kao partner u sprovođenje Regionalnog projekta o upravljanju imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi. Glavni cilj projekta je da se uvođenjem metoda upravljanja imovinom u izabranim pilot opštinama/komunalnim preduzećima unaprijedi efikasnost i transparentnost u upravljanju vodovodnom i kanalizacionom infrastrukturom. Projekat relizuje ORF MMS (Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga) i NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), uz finansijsku podršku GIZ-a (Njemačka agencija za međunarodnu saradnju) i SDC-a (Švajcarske agencije za razvoj i saradnju). Deset asocijacija lokalnih vlasti iz sedam zemalja zapadnog Balkana (Crne Gore, Srbije, Albanije, Makedonije, Hrvatske, Kosova i Bosne i Hercegovine) su uključene u sprovođenju projektnih aktivnosti na nacionalnom nivou, koje aktivnosti koordinira Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) iz Srbije.

Projekat se sastoji od tri komponente:

  • Komponenta 1: Podizanje svijesti kod donosioca odluka o uticaju metoda upravljanja imovinom na povećanje efikasnosti i transparentnosti u upravljanju vodovodnom i kanalizacionom infrastrukturom. U okviru ove komponente, a na osnovu, izvještaja koje pripreme nacionalni eksperti, pripremiće se sveobuhvatan pregled praski upravljanja imovinom, kao i prikaz iskustava iz zemalja koje koriste napredne metode upravljanja imovinom. Nadalje, biće pripremljen Priručnik o praskama upravljanja imovinom koji će predstavljati set praktičnih savjeta kojima treba da se rukovode organi lokalne samouprave i komunalna preduzeća prilikom uvođenja odnosno usavršavanja postojećih praksi upravljanja imovinom. Nacrt Priručnika biće testiran u odabranoj pilot opštini / komunalnom preduzeću kako bi se otklonila eventualna odstupanja u odnosu na zakonodavni i institucionalni okvir.
  • Komponenta 2: Izrada standarda razmjene podataka između postojećih finansijskih metoda upravljanja imovinom i GIS softvera, izrada i uspostavljanje internet baze podataka i internet modula za upravljanje umovinom usklađenih sa potrebama korisnika iz zemalja jugoistočne Evrope.
  • Komponenta 3: Na osnovu Priručnika o upravljanju imovinom, softvera i stečenih iskustava i nalaza u projektu, biće pripremljena elektronska obuka, koja će sadržati niz teničkih i vizuelnih rješenja kao što su prezentacije, prezentacije sa glasom, video snimci, vježbe korišćenja softvera o urpavljanju imovinom, testovi kvizovi, informativni grafički prikazi, i sl. Na ovaj način će se obezbjediti održivost i širenje rezultata projekta i nakon njegovog okončanja.

U cilju sprovođenja aktivnosti na izradi nacionalnog izvještaja i testiranja nacrta Priručnika o upravljanju imovinom, Zajednica opština je imenovala g. Filipa Makrida, zamjenika Izvršnog direktora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Podgorica, za nacionalnog eksperta.