Izjašnjenje Zajednice opština na Nacrt zakona o upravnoj inspekciji
25.09.2014

Zajednica opština, ocjenjujući da su rješenja u Nacrtu Zakona o upravnoj inspekciji od naročitog značaja za lokalnu samoupravu, pripremila je Izjašnjenje sa velikim brojem predloga i sugestija, koje je dostavljeno Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U Izjašnjenju su sadržani ključni stavovi, sugestije i prijedlozi Zajednice opština u pogledu predloženih rješenja u Nacrtu zakona koji se odnose na: poslove upravne inspekcije, ovlašćenja upravne inspekcije u vršenju nadzora u oblasti lokalne samouprave, način organizovanja upravne inspekcije sa aspekta ostvarivanja principa samostalnosti i zaštite integriteta upravnih inspektora, potrebu da se, zbog vrste nadzora koji vrši upravna inspekcija, ovim zakonskim propisom utvrde posebna zvanja i uslovi za obavljanje poslova upravnog inspektora, predmet nadzora upravne inspekcije nad primjenom zakona kojim se uređuje upravni postupak kod drugostepenog organa i drugo.

U vezi sa vršenjem nadzora upravne inspekcije nad lokalnom samoupravom, Zajednica opština ukazala je na potrebu da se prilikom ustanovljavanja ovog nadzora uzme u obzir član 8 Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, kojim su propisani principi u odnosu na vršenje nadzora od strane centralnih vlasti nad lokalnom samoupravom.

 Izjašnjenje na Nacrt zakona o upravnoj inspekciji

Kategorija: