Projekat: “Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava”
30.09.2014

Foto sa prezentacijePrvi sastanak regionalnog projekta “Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava” održan je od 30.septembra do 1. oktobra ove godine, u Skoplju.

Na sastanak su pozvani predstavnici partnerskih asocijacija lokalnih samouprava iz Albanije, Federacije Bosne i Hercegovine, Makedonije, Republike Srpske, Crne Gore, Srbije i Kosova*. Cilj sastanka bio je da se svi partneri upoznaju sa mogućnostima koje nudi ovaj projekat, kako bi se unaprijedili kapaciteti asocijacija lokalnih samouprava u pružanju podrške opštinama u oblasti energetske efikasnosti.

Učesnike je pozdravila Dušica Perišić, izvršna direktorica Asocijacije jedinica lokalnih samouprava Makedonije. U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili: Johanes Eli, menadžer ORF Fonda za energetsku efikasnost, Pavle Donev, menadžer ORF Fonda za modernizaciju opštinski usluga i Sazan Ibrahimi, izvrni direktor Asocijacije kosovskih opština, koji su izrazili uvjerenje da će ovaj projekat imati vidljivo dobre rezultate, na osnovu dosadašnje dobre saradnje  zemalja u regionu.

Menadžer projekta, Dubravka Bošnjak, predstavila je projekat, nakon čega je usledila diskusija. U radnom dijelu sastanka, svaka partnerska asocijacija je predstavila svoje aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti, kao i očekivanja od realizacije projekta. Oganizaciju i aktivnosti Zajednice opština Crne Gore u oblasti energetske efikasnosti prezentovala je Ivana Lalević, savjetnik za odnose sa javnošću i izdavačku djelatnost, dok je Branka Knežević, savjetnik u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica, predstavila aktivnosti koje je Glavni grad preduzeo u cilju unapređenja energetske efikasnosti, kao što je usvajanje SEAP-a i osnivanje Info centra i kancelarije za energetsku efikasnost.

Prisutni su izrazili posebno interesovanje za servis Centar znanja Zajednice opština Crne Gore i funkcionisanje mreže lokalnih energetskih menadžera. Učesnici su, kroz radne grupe, razmatrali mogućnosti podrške koju asocijacije  mogu dobiti iz projekta kroz četiri radna paketa.

Partneri će se u toku naredne dvije sedmice izjasniti o interesovanju za učešće u nekoj od projektnih aktivnosti u okviru ovog značajnog projekta.

Kategorija: