Prvi regionalni konsultativni sastanak predstavnika jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija
05.06.2014

U cilju realizacije mjera i aktivnosti utvrđenih u Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori  2014-2016. godine, koji je usvojila Vlada 26.12.2013. godine, Zajednica opština Crne Gore je, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Centrom za razvoj nevladinih organizacija, 05.06.2014. godine u Tivtu organizovala regionalni konsultativni sastanak sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave na temu „Primjena i naučene lekcije u sprovođenju Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija i Poslovnika skupštine opštine“.

Sastanak je organizovan za opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, a osnovni cilj organizovanja sastanka je bio da se razmjene informacije i podijela iskustva u primjeni Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija  i Poslovnika skupštine opštine, u primjeni  instituta „slobodna stolica“.

Sastanku su prisustvovali: predsjednici skupština opština, sekretari skupština opština, članovi Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, starješine organa lokalne uprave, službenici zaduženi za saradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnici nevladinih organizacija.

U uvodnom dijelu, učesnicima sastanka su se obratili: Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore, Ivan Novosel, Predsjednik Opštine Tivat, Veselin Vukčević, Generalni direktor Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ana Novaković, izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija.

Nakon uvodnih obraćanja, predstavnici nevladinog sektora predstavili su mogućnosti i mehanizme koji su utvrđeni Modelom Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija i Modelom Poslovnika skupštine opštine, a koji treba da doprinosu uspostavljanju dobre sardnje organa opštine i NVO-a.

U drugom dijelu sastanka, predstavnici opština i NVO-a razmijenili su iskustva iz prakse u korišćenju mehanizama utvrđenih opštinskim propisima i dali određene sugestije i predloge koji treba da doprinesu da se unaprijedi pravni okvir i saradnja podigne na veći nivo.

Tema je bila jako inspirativna za učesnike sastanka, koji su pokazali veliku zainteresovanost i aktivno učestvovali u brojnim diskusijama o pitanjima koja su tokom sastanka pokrenuta. Na kraju je zaključeno da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje lokalnih samouprava i nevladinog sektora, te da posebno važnu ulogu u tom pravcu imaju modeli opštinskih akata, koje je potrebno dalje dorađivati u skladu sa potrebama i specifičnostima jedinica lokalne samouprave. Predstavnici opština, a i nevladinog sektora, su tokom prvog regionalnog konsultativnog sastanka ukazali na značaj i izrazili spremnost za dalji zajednički rad na unapređenju međusobne saradnje.

Kategorija: