OBILJEŽEN „DAN JAVNE SLUŽBE“
25.06.2014

d4ece76a0fc75091c09eca5036691827_L„Dan javne službe“ (UN Public Service Day) obilježen je 23. juna 2014. godine nizom manifestacija koje su organizovali Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Upravom za kadrove, Regionalnom školom za državnu upravu – ReSPA i nevladinim udruženjem „Institut Alternativa“.

Skupština Ujedinjenih nacija je decembra 2002. godine Rezolucijom  57/277 proglasila 23. jun kao Dan javne  službe (A/RES/57/277), koji je prvi put obilježen 2003. godine.

Obilježavanjem 23. Juna – Dana javne službe želi se ukazati na značaj i doprinos javne administracije u razvoju društva i zajednice, promovisati principi i vrijednosti na kojima počiva rad javne službe, afirmisati uloga i doprinos javnih službenika  u stvaranju efikasne i odgovorne  javne administracije i ohrabriti  mladi ljudi za razvijanje karijere u javnom sektoru.

Povodom obilježavanja „Dana javne službe“, 23. juna u Regionalnoj školi javne administracije (ReSPA) u Danilovgradu organizovana je uvodna konferencija na kojoj su govorili: Bendžamin Perks, predstavnik Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Raško Konjević, ministar unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore, Aleksandar Bogdanović, predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore i Gradonačelnik Prijestonice Cetinje, kao i Suad Musić, direktor ReSPA.

U okviru programa obilježavanja „Dana javne službe“, održana je radionica “Pravo na dobru upravu”, tokom koje su izlagali predavači dr Ivan Kopric, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, dr Polonca Kovac, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i mr Rosana Lemut – Strle, zamjenik povjerenika za informacije Republike Slovenije.

„Dan otvorenih vrata” obilježen je i u Upravi za kadrove u Podgorici gdje su Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove i Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova svečano otvorile ovu manifestaciju na kojoj su studenti završnih godina i drugi građani imali su priliku da se upoznaju saOLYMPUS DIGITAL CAMERA mnogim temama koje se odnose na javni sektor kroz performans koji su izveli treneri i zaposleni, delegirani od strane Uprave za kadrove.

Pored toga, „Dan otovrenih vrata“ je obilježen i u područnim jedinicama i filijalama za upravne unutrašnje poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, centrima i odjeljenima bezbjednosti Uprave policije.

Imajući u vidu da lokalna samouprava predstavlja važan dio u sistemu  javnih službi, koja je najbliža građanima, posebno je bilo značajno organizovanje brojnih aktivnosti povodom obilježavanja Dana otvorenih vrata u jedinicama lokalne samouprave. Tako su, u najvećem broju opština, građani imali priliku da u direktnom kontaktu sa rukovodstvom opštine i službenicima građanskih biroa dobiju potrebne informacije iz domena rada organa lokalne uprave.

Pored toga, organizovane su i druge brojne aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave:

Predsjednica Skupštine opštine Bar Branka Nikezić je, zajedno sa jednim brojem odbornika i predstavnika NVO sektora, razgovarala o tekućim problemima na teritoriji Opštine Bar, načinima i mogućnostima kako da se isti prevaziđu, a iznošeni su i prijedlozi i sugestije za poboljšanje rada lokalne samouprave i unaprijeđenje kvaliteta usluga koje pruža građanima;

– u Opštini Budva su Predsjednik opštine Lazar Rađenović, menadžerka opštine Milena Marović Bodganović i sekretarka za društvene djelatnosti Rajka Špadijer razgovarali sa predstavnicima Udruženja penzionera, Organizacije žena i Udruženja paraplegičara Budve;

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić sa saradnicima se sastao sa privrednicima, predstavnicima mjesnih zajednica, nevladninih organizacija, mladih, i ranjivih grupa, dok je Predsjednik Skupštine Džemal Ljušković sa odbornicima odgovarao na pitanja građana, političkih partija i NVO;

Predstavnici parlamentarne i izvršne vlasti Opštine Kotor su u svojim prostorijama na prigodan nacin docekali zainteresovanu javnost. Grupa privatnih preduzetnika, vlasnika manjih plovila na teritoriji opštine su istakli svoje probleme sa kojim se suocavaju, u vezi pitanja poslovanja i poreskih obaveza, i dali predloge kako da se isti riješe;

Predsjednik Opštine Mojkovac Dejan Medojević imao je otvoreni razgovor sa saradnicima, privrednicima, predstavnicima mjesnih zajednica, nevladinog sektora, predstavnicima političkih partija i zainteresovanim građanima;

– U Opštini Plužine predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, NVO-a, mladih i žena, imali su priliku da na zajedničkom sastanku direktno razgovaraju sa Predsjednikom Opštine, Predsjednikom Skupštine i starješinama organa lokalne uprave o pitanjima koji su od značaja za njihov život i rad;

-U Opštini Herceg Novi sve službe i organi lokalne uprave su bili na raspolaganju da zainteresovanim građanima pruže usluge i informacije iz djelokruga njihovog rada, što je rezultiralo znatno većom posjećenošću građana;

-Svi organi lokalne uprave i javne službe Prijestonice Cetinje su, takođe, širom otvorili vrata građanima za neposredan razgovor i odgovore na sva pitanja koja su predmet njihovog interesovanja.

Ovo su samo neke od aktivnosti koje su realizovane u lokalnim samoupravama povodom obilježavanja „Dana otvorenih vrata“.

Kategorija: