Obuke na temu “Opšti upravni postupak”
08.05.2014

DSC_0030Zajednica opština nastavlja da, u saradnji sa Upravom za kadrove, realizuje obuke za lokalne službenike i namještenike.

Prva obuka po Planu realizacije obuka za period april-jul 2014. godine održana je na temu „Opšti upravni postupak“ – za opštine sjevernog regiona 25. aprila u Bijelom Polju, a za opštine centralnog dijela Crne Gore 07. maja u Podgorici.

Cilj obuke je bio upoznavanje i proširivanje stečenog znanja o načinu sprovođenja opšteg upravnog postupka i odlučivanju u upravnim stvarima, a ciljna grupa su bili službenici koji vode postupak i rješavaju u prvostepenom upravnom postupku, glavni administratori i službenici koji vode drugostepeni upravni postupak u službi glavnog administratora.

U Bijelom Polju je bilo prisutno 17 polaznika, a u Podgorici 13. Polaznici su obuku ocijenili visokim ocjenama, istakavši da je bila veoma korisna, poučna i interesantna. Naročito su korisnim ocijenili predavanje g-đe Senke Klikovac koja je, između ostalog, kroz primjere iz svoje dugogodišnje prakse u oblasti upravnog postupanja, polaznicima obuke pomogla u rješavanju otvorenih pitanja i problema na koje nailaze u radu.

Obuka na temu „Opšti upravni postupak“ za opštine južnog regiona će se održati 15. maja (četvrtak) u Baru, u zgradi opštine, sa početkom u 10h.

Kategorija: