Pres konferencija povodom završetka projekta „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom”
16.04.2014

refik MORIT 16.04.Pres konferencija povodom završetka projekta „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom” održana je 16.04.2014. godine u Podgorici.

Na konferenciji su govorili:

  • Branimir Gvozdenović, Ministar održivog razvoja i turizma
  • Andre Lis, Šef operativnog sektora Delegacije EU,
  • Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore,
  • Siniša Stanković, Generalni direktor direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj,
  • Alvaro Diez Santaclara, Generalni menadžer ”Eptise” za jugoistočnu Evropu.

Ministar Gvozdenović istakao je da održivo upravljanje otpadom na državnom i lokalnom nivou nije značajno samo sa aspekta ispunjavanja ciljeva potrebnih za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji već, prije svega, omogućava zdraviji život građana, otvaranje novih radnih mjesta i sveukupni razvoj lokalnih samouprava i cijele država.

„Tretman i odlaganje otpada, uz očuvanje životne sredine, predstavlja veliki izazov, a Evropska unija razvila je jasnu politiku kada je riječ o njegovom efikasnom upravljanju“ – istakao je Andre Lis, šef operativnog sektora Delegacije EU. „Otpad je resurs i kao takav predstavlja značajan izvor prihoda i porast zaposlenosti. Vjerujem da će Crna Gora prepoznati ovu priliku i učiniti dodatni napor u uspostavljanju održivog sistema upravljanja otpadom u interesu zemlje i njenih građana, a Evropska unija će nastaviti da je podržava na tom putu, uz tehničničku i finansijsku pomoć“ – zaključio je Lis.

refik 16Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore je istakao da je upravljanje tokovima otpada od neposrednog interesa za svakog našeg građanina, tako da je neophodno snažnije raditi na podizanju javne svijesti, promovisanju ciljeva zdrave životne sredine i pridobijanju povjerenja građana da zajedno sa nama traže najprihvatljivija i najekonomičnija rješenja. Posebno je istakao da su tokom realizacije ovog projekata lokalne samouprave dobile značajnu podršku kroz pripremu lokalnih planova upravljanja otpadom i njihovim usklađivanjem sa nacionalnim smjernicama i standardima EU; usvajanje jedinstvene metodologije izrade planova koja obezbjeđuje kvalitet i sveobuhvatnost, što će usloviti da po strukturi planovi imaju uniformni sadržaj; prikupljanje osnovnih podataka od lokalnih samouprava i od JKP-a potrebne za izradu plana, što je omogućilo multi-disciplinarno sagledavanje problema upravljanja otpadom; kao i to da su JKP-a po prvi put sprovela kvalitativne i kvantitativne analize komunalnog otpada, a primjenjena metodologija usvojena je od strane JKP-a i  koristiće im  u daljem radu.

Direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Siniša Stanković, istakao je da je Državni plan upravljanja otpadom 2014-2020 dokument koji detaljno razrađuje sve aktivnosti u ovoj oblasti, a koje je neophodno realizovati kako bi ostvarili ciljeve utvrđene našim i propisima Evropske unije. Planom je jasno definisana obaveza svih nadležnih subjekata i dinamika aktivnosti, sa procjenom sredstava potrebnih za realizaciju istih. Obaveza je svakog pojedinca i institucije da, odmah nakon donošenja ovog Plana, počnu sa realizacijom svojih obaveza, zaključio je g-din Stanković.

U okviru projekta „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom“ Ministarstvo održivog razvoja i turizma sprovelo je niz aktivnosti, uključujući i one namijenjene najmlađim. U cilju podizanja svijesti o značaju pravilnog upravljanja otpadom kod djece predškolskog uzrasta, predstavnici projektnog tima i Ministarstva održivog razvoja i turizma posjetili su 11 vrtića i dječju bolnicu i tom prilikom poklonilo reciklažne kante predstavnicima tih institucija.

Takođe, Pres konferenciji u Ministarstvu održivog razvoja i turizma su prisustvovali i djeca iz Resursnog centra za sluh i govor iz Kotora, koja su prisutnima uručili razglednice napravljene od reciklažnog materijala, dok je u holu Ministarstva proteklih par dana bila je otvorena izložba „Neko je rek’o Eko“, koju su osmislila djece sa posebnim obrazovnim potrebama, uz pomoć NVO Punkt-a.

Djeca su kroz kreativni rad u radionicama imali priliku da nauče nešto više o otpadu kao resursu i mogućnostima njegovog ponovnog korišćenja.

Inače, realizaciju projekata „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom”, koji traje od oktobra 2012. finansirala je Evropska unija, a implementirala španska konsultantska kuća Eptisa, za potrebe Ministarstva odrzivog razvoja i turizma.

Tokom trajanja projekta realizovane su brojne aktivnosti, a Crna Gora dobila je tri značajna dokumenta: Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom 2014–2020, Državni plan upravljanja otpadom 2014–2020 i Lokalne/regionalne planove upravljanja otpadom.

Cilj projekta je da osigura održiv razvoj zemlje u skladu sa zakonodavstvom Evropske zajednice u oblasti upravljanja otpadom, te da podrži Vladu Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao i jedinice lokalne samouprave u pripremi Državnog i lokalnih planova za upravljanje otpadom.

Govor Refika Bojadžića, generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore

Kategorija: