Održana sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave
17.04.2014

Sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave održana je 17.04.2013. godine u Podgorici, a povodom razmatranja Predloga Zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi, Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnog gradu, Predloga Zakona o izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Predlog Zakona o izmjeni Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Radi se o predlozima zakona koje je Skupštini Crne Gore podnijela grupa poslanika, a na koje je zatraženo izjašnjenje jedinica lokalne samouprave i Zajednice opština Crne Gore, kao njihove nacionalne asocijacije.

Nakon razmatranja prijedloga zakona i izjašnjenja koja su dale jedinice lokalne samouprave, Komisija je zauzela stav da principijelno treba podržati predložene izmjene zakona koje znače dalju decentralizaciju i davanje veće autonomije dosadašnjim gradskim opštinama, što je, po ocjeni Komisije, iskorak u reformi postojećeg monotipskog sistema lokalne samouprave i korak ka uvođenju politipskog sistema organizacije lokalne samouprave koja rješenja su predviđena Strategijom reforme javne uprave 2011 – 2016. godine.

Komisija je utvrdila Izjašnjenje na predloge ovih zakona i isto dostavila Skupštini Crne Gore.

Kategorija: