Održana sjednica Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti
28.03.2014

Copy of Sjednica kom. za pros. planiranje. 28.05.2014Povodom pripreme izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore održala je sjednicu 28.03.2014.godine u Podgorici.

Predsjednik Komisije Oliver Marković, koji je istovremeno i predstavnik Zajednice opština u Radnoj grupi Ministarstva održivog razvoja i turizma koja radi na pripremi novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, informisao je članove Komisije o toku priprema i aktivnostima na izmjeni važećeg zakona.

S tim u vezi, informisao je da Radna grupa priprema Analizu postojećih  rješenja sa predlozima za zakonsko uređivanje odnosa i  pitanja  u  novom  Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata kojom će se sagledati postojeće stanje u ovoj oblasti i dati smjernice za njegovo unapređenje.

Imajući u vidu značaj ovog propisa za jedinice lokalne samouprave, Komisija je zauzela stav da je neophodno da Zajednica opština, kao nacionalna asocijacija svih jedinica lokalne samouprave, iznese svoj stav u odnosu na važeća zakonska rješenja i time da svoj doprinos u postupku donošenja novog zakona kojim će se doprinijeti njegovoj efikasnijoj i efektivnijoj primjeni u praksi od strane jedinica lokalne samouprave.

Nakon usaglašavanja konačnih sugestija za unapređenje Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, iste će biti dostavljene Ministarstvu održivog razvoja i turizma kao predlagaču na dalje postupanje.

 Sugestije za unapređenje teksta Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Kategorija: