Održane sjednice organa Zajednice opština Crne Gore
27.02.2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERANadzorni odbor Zajednice opština održao sjednicu

Šesta sjednica Nadzornog odbora Zajednice opština Crne Gore održana je 27.02.2014. godine u Podgorici.

Nadzorni odbor u sastavu: Isailo Šljivančanin, predsjednik i članovi Mijuško Bajagić i Dejan Medojević, razmatrao je Izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice opština Crne Gore za 2013. godinu i predlog Finansijskog plana Zajednice opština Crne Gore za 2014. godinu.

Nakon razmatranja Izvještaja o Finansijskom poslovanju za 2013. godinu, Nadzorni odbor je utvrdio i konstatovao da su finansijska sredstva trošena namjenski za izvršavanje poslova i zadataka predviđenih Programom rada i Finansijskim planom za 2013 godinu,   o čemu je podnio Izvještaj Upravnom odboru i Skupštini Zajednice.

Takođe, Nadzorni odbor se upoznao i sa Predlogom Finansijskog plana Zajednice opština za 2014 godinu, i preporučio Upravnom odboru i Skupštini Zajednice da isti usvoji.

 Zajednička sjednica Upravnog odbora i Skupštine Zajednice opština Crne Gore

 Zajednička sjednica Upravnog odbora i Skupštine Zajednice opština održana je 27.02.2014. godine u Podgorici. Sadržaj  dnevnog reda i razlozi racionalnosti i efikasnosti rada opredijelili su potrebu održavanja zajedničke sjednice ova dva organa.  Sjednicom su predsjedavali predsjednik Upravnog odbora dr Miomir Mugoša, Gradonačelnik Glavnog grad Podgorica i predsjednik Skupštine Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje.

Pored članova Skupštine i Upravnog odbora, sjednici su, po pozivu, prisustvovali Samir Agović, predsjednik Opštine Petnjica i Adnan Muhović, predsjednik Skupštine opštine Petnjica.

Upravni odbor i Skupština Zajednice razmatrali su i usvojili Izvještaj o radu Zajednice opština za 2013. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice opština za 2013. godinu. Takođe, na sjednici je razmatran i usvojen Program rada Zajednice opština za 2014. godinu i donešen Finansijski plan Zajednice opština za 2014. godinu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prilikom razmatranja i usvajanja ovih dokumenata, članovi Skupštine i Upravnog odbora su se saglasili da je Zajednica opština, kao nacionalna asocijacija svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, svoju ulogu i zadatke u zastupanju interesa svojih članica u proteklom periodu izvršavala na kvalitetan način, te da će se i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje će doprinijeti jačanju lokalne samouprave i unapređenju uslova za njeno efikasnije funkcionisanje.

Na sjednici je razmatran Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Zajednice opština, koji je donio generalni sekretar a na koji je Upravni odbor dao saglasnost.

Skupština Zajednice je donijela odluku o produženju mandata predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine, predsjedniku i potpredsjedniku Upravnog odbora i predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, do okončanja lokalnih izbora koji će se održati u prvoj polovini 2014 godine i konstituisanja organa na osnovu rezultata lokalnih izbora.

Kategorija: