Izjašnjenje na Predlog Nacionalne Strategije upravljanja otpadom u Crnoj Gori
05.02.2014

upravljanje otpadomKomisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština je, povodom razmatranja Predloga Nacionalne Strategije upravljanja otpadom, pripremila odgovarajuće Izjašnjenje koje je dostavljeno nadležnom Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Posebna pažnja u Izjašnjenju data je u odnosu na “Institucije za sprovodjenje zakona”, gdje je konstatovano da zbog postojanja prekršaja u ovoj oblasti, a posebno onih koji se odnose na nezakonito odlaganje otpada, sistem sprovođenja treba dodatno poboljšati.

U odnosu na ovo pitanje, Obrađivač Strategije predlaže da inspekcija i sprovođenje budu u isključivoj nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, te da komunalne inspekcije moraju da prijave slučajeve nepoštovanja propisa Upravi za inspekcijske poslove. Takođe, u Strategiji su date prednosti po osnovu stvaranja jedinstvenog tijela za inspekcije, kao potencijalno moćnu mjeru za poboljšanje ukupnog sprovođenja inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti.

Razmatrajući datu Preporuku Obrađivača, Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština smatra da je ista preporuka pravno problematična, nejasna i neodrživa, a naročito u odnosu na konstataciju da “prenošenje ovlašćenja komunalnoj inspekciji dovodi jedinice lokalnu samoupravu u sukob interesa”, što je u Izjašnjenju i argumentovano.

 Izjašnjenje na Predlog Nacionalne Strategije upravljanja otpadom u Crnoj Gori (pdf)

Kategorija: