Zajednica opština podnijela Inicijativu za uređivanje pitanja izbora organa u mjesnoj zajednici
27.01.2014

Zajednica opština Crne Gore, podnijela je Skupštini Crne Gore Inicijativu za uređivanje pitanja načina i postupka izbora organa u mjesnoj  zajednici.

Mjesne zajednice su institut uređen Zakonom o lokalnoj samoupravi. Međutim, po pitanju izbornog procesa za izbor organa u mjesnim zajednicama postoji pravna praznina i to kako u važećem Zakonu o lokalnoj samoupravi, tako i u Zakonu o izboru odbornika i poslanika, Zakonu o biračkim spiskovima i Zakonu o Ustavnom sudu Crne Gore.

U cilju otklanjanja pravnih praznina Zajednica opština je inicirala da se u Zakonu o izboru odbornika i poslanika , Zakonu o biračkim spiskovima i Zakonu o Ustavnom sudu Crne Gore regulišu pitanja koja se odnose na ovu materiju.

Inicijativa za uređivanje pitanja načina i postupka izbora organa u mjesnoj zajednici (PDF)

Kategorija: