Obuke na temu„Poslovna korespodencija/komunikacija u lokalnoj samoupravi“
23.12.2013

134Zajednica opština je u saradnji sa Upravom za kadrove organizovala tri obuke na temu „Poslovna korespondencija/komunikacija u lokalnoj samoupravi“, i to u Bijelom Polju, 13.decembra za opštine sjevernog regiona, zatim u Tivtu, 17.decembra za opštine južnog regiona i u Podgorici, 23.decembra za opštine centralnog dijela Crne Gore. Obuke su realizovane po Planu realizacije obuka za period oktobar-decembar 2013. godine koji je pripremljen na osnovu sprovedene analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi 2012. godine.

Kroz interaktivan pristup, predavači su najprije upoznali polaznike sa procesom, načinima i vrstama komunikacije, tehnikama taktičke komunikacije, zatim sa aspektima poslovnog bontona, a poseban akcenat je stavljen na pravila pisanja službenih dopisa i organizovanje poslovnih sastanaka. U završnom dijelu obuke, polaznici su se upoznali sa načinom prijema, evidentiranja i otpremanja akata, čuvanjem i arhiviranjem predmeta i ostalim pitanjima iz oblasti kancelarijskog poslovanja.

Predavači na ovoj obuci su bili g-đa Vesna Bulatović, šefica nadzorne službe u Zavodu za školstvo i g-đa Jovanka Laličić, glavni administrator u opštini Tivat.

Za ovu temu je vladalo veliko interesovanje, a ukupno je prisustvovalo 55 polaznika.

Obuka u Podgorici je ujedno i posljednja realizovna obuka za lokalnu samoupravu po Planu obuka za period oktobar-decembar 2013. godine.

Kategorija: