Prezentacija „Jačanje kapaciteta u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi“
06.11.2013

Uprava za kadrove je, u saradnji sa NICO (Organizacija za međunarodnu Saradnju Sjeverne Irske) u okviru zajedničkog projekta, organizovala  u Podgorici 6.novembra prezentaciju na temu „Jačanje kapaciteta u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi“.

Prezentacija  je prije svega bila namijenjena službenicima za ljudske resurse u cilju podsticanja i snaženja njihovih kapaciteta. Nova zakonska regulativa u oblasti službeničkog sistema daje okvir za promjene u načinu upravljanja ljudskim resursima u čemu značajnu ulogu imaju rukovodioci u javnom sektoru. Jačanje kapaciteta u oblasti upravljanja ljudskim resursima predstavlja rezultat kvalitetnog funkcionisanja menadžmenta koji mora posjedovati određene vještine i znanja potrebna kako bi se pridobili ljudi koji će angažovati svoje pune radne potencijale i kreativnu energiju na ostvarivanju radnih ciljeva. Prisutni su se  upoznali  i sa osnivanjem profesionalne mreže za upravljanje ljudskim resursima u  javnom sektoru.

Na prezentaciji su govorili: Ian Whitting Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Crnoj Gori, Alberto Cammarata, Šef sektora za politiku, evropske integracije i privredu u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Jadranka Vojinović, državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove, zatim Paul McCallion, ekspert na projektu NICO i UZK, Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove, Kaido Paabusk, ekspert na IPA projektu (podrška UZK) i Dražen Malović, šef biroa za ljudske resurse Skupštine Crne Gore i Milena Purlija, pomoćnica direktorice UZK.

Na ovom skupu govorio je i Petar Miklič, ekspert na IPA projektu LOGINTS- „ Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori”. Miklič je ukazao na aktivnosti koje se sprovode u implementaciji  Projekta, a posebno u dijelu  uspostavljanja i jačanja jedinica za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, pripremi strateškog dokumenta za profesionalni razvoj lokalne samouprave, zakonskom okviru za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi i drugim značajnim temama  koje se odnose na ovu oblast.

Kategorija: