Predstojeće konferencije Instituta Svjetske banke: Dijalog medju gradovima na temu urbane revizije i “Gradovi bez korupcije – Gradovi koji imaju budućnost”
22.11.2013

nalasDijalog medju gradovima na temu urbane revizije će biti održan od 11. do 13. decembra u Skoplju, Makedonija. U okviru ovog događaja će se oragnizovati praktična obuka na temu urbane revizije, samoprocjena gradskih usluga i infrastrukture koja opštinama pruža podatke i osnovne informacije o svim aspektima urbanog razvoja (stanovništvo, zauzetost zemljišta, opštinska imovina, infrastruktura, i program inventara usluga) u odnosu na trenutnu situaciju i željenu situaciju u opštini.

Ovaj instrument je dizajniran tako da pomogne opštinskim rukovodiocima da razviju sveobuhvatno razumijevanje svoga grada, kao i da im omogući da oblikuju prave opštinske investicione programe koji će ih voditi naprijed. Ovaj dogadjaj će takodje biti prilika da se razgovara o naučenim lekcijama opština koje su sprovele gradsku reviziju, kao i opština koje su sprovele samoprocjenu opštinskih finansija, i koje su spremne da dalje nastave sa gradskom revizijom, što je sve dio Programa urbanog partnerstva Svjetske banke-Austrija.

Regionalna konferencija “Gradovi bez korupcije – Gradovi koji imaju budućnost”, koja će biti organizovana od 16. do 18. decembra 2013, u Ljubljani, Slovenija, od strane Instituta Svjetske banke i Partnerske fondacije za lokalni razvoj, će biti vrhunac druge faze programa jačanja kapaciteta u oblasti Gradske uprave/borbe protiv korupcije, koji je takodje dio Programa urbanog partnerstva Svjetske banke-Austrija. Program jačanja kapaciteta se fokusira na širenje praktične metodologije za borbu protiv korupcije, koja je inspirisana uspješnim iskustvom u sprečavanju korupcije u gradu La Pazu, a koju su razvili gradonačelnik  Ronald MacLean Abaroa i njegov konsultant profesor Robert Klitgaard.

Predstavnici centralnih i lokalnih vlasti, kao i organizacija civilnog društva i asocijacija lokalnih vlasti će imati priliku da se upoznaju i uče od gradonačelnika MacLean Abaroa, kao i gradonačelnika/menadžera iz  Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, čiji su gradovi u 2012. i 2013. godini dobili podršku od Programa urbanog partnerstva da primjene ovu stratešku i participativnu metodologiju. Stručnjaci za borbu protiv korupcije zajedno sa predstavnicima lokalnih vlasti će podijeliti svoja iskustva, rezultate i naučene lekcije. U isto vrijeme, učesnici će razgovarati o budućim koracima koji su potrebni da se ova metodologija primjeni u što većem broju lokalnih samouprava, kao i da se uči o drugim dobrim praksama iz regiona.

Kategorija: