Obuka „Evropske integracije i lokalna samouprava“
28.11.2013

Uprava za kadrove je u saradnji sa Zajednicom opština, organizovala seminar na temu „Evropske integracije i lokalna samouprava“. Obuke su održane 11.11.2013.godine u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona, 14.11.2013.godine u Budvi za opštine južnog regiona i 28.11.2013.godine u Podgorici za opštine centralnog regiona.

Obuka obuhvata upoznavanje polaznika sa samim pojmom EU, zatim diskusiju o procesu pridruživanja i pristupanja Crne Gore EU, o strukturnim i kohezionim fondovima EU, podršci koju EU pruža kandidatima za članstvo (Instrument za pretpristupnu podršku – IPA), sa naročitim akcentom na dosadašnje učešće opština u projektima koje finansira IPA – preko prve i druge komponente kao i mogućnostima koje će nova IPA II u narednom periodu pružati opštinama za dodatno finansiranje razvojnih projekata.

Obuka je prevashodno bila namijenjena lokalnim službenicima koji rade na izradi projekata koji se finansiraju iz fondova EU.

Predavač na seminaru bio je profesor Dragan Đurić, glavni stručni savjetnik Programa za razvoj kapaciteta pri UNDP-u.

Kategorija: