U Baru je održan seminar za buduće trenere
23.10.2013

U Baru je  od 14 do 19 oktobra održan seminar – Program za obuku trenera( ToT Program) koji se realizovan u okviru planiranih aktivnosti iz Projekta „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori –LOGINTS”.

Na treningu je učestvovalo 16 lica iz organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i privatnog sektora koja su prethodno prošla selekcioni postupak koji je sprovodio tim eksperata angažovanih u implementiranju  Projekta „Logints“.

Obuka za buduće predavače obuhvatala je niz tematskih oblasti: upravljanje kadrovima,  integritet i dobro upravljanje, razvoj liderstva i organizacioni  aspekti  kao uslov za efikasno upravljanje i vršenje poslova u lokalnoj samoupravi.

Program za obuku trenera je sertifikovani program koji ima za cilj da se obezbijedi tim trenera koji će posjedovati  potrebna  znanja i vještine za buduće predavače, kako za lokalni tako i za državni nivo.

U sljedećoj fazi ovog programa polaznici treba da prođu i  kroz praktični dio programa koji će se realizovati učešćem polaznika na obukama koje se budu realizovale za lokalnu samoupravu u narednom periodu.

Polaznicima će na kraju programa biti dodijeljeni sertifikati  za trenere.