Održana X sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi
16.10.2013

Nacionalni savjeta za obuku X - 16.10.2013U Podgorici je, 16. oktobra, u prostorijama Uprave za kadrove, održana X sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Sjednicom je predsjedavao Branislav Đuranović, predsjednik opštine Danilovgrad.

Sjednici su  prisustvovali  članovi Nacionalnog savjeta:  Veselin Vukčević, direktor Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu, direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove Jadranka Đurković , kao i  Generalni sekretar Zajednice opština  Rajko Golubović, pomoćnik Generalnog sekretara Ljubinka Radulović i Blaženka Dabanović načelnica sektora za planiranje obuka u Upravi  za kadrove.

Nacionalni savjet je  usvojio Izvještaj o obukama u lokalnoj samoupravi za period mart-jul 2013.godine i  donio Plan obuka  za lokalnu samoupravu za period oktobar-decembar 2013.

Planom  obuka  predviđeno je da se za zaposlene u lokalnoj samoupravi organizuju obuke na sljedeće teme:

  1. Evropske integracije i lokalna samouprava
  2. Ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika
  3. Pravo na zaštitu lokalnih službenika i namještenika, postupak kod Komisije za žalbe
  4. Poslovna korespondencija/komunikacija u lokalnoj samoupravi

Članovi Nacionalnog savjeta upoznali su se sa realizovanim i aktivnostima koje su u toku realizacije iz okvira Projekta “ Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori“ – LOGINTS

Kategorija: