Održan IV sastanak Upravnog Odbora projekta LOGINTS
11.10.2013

U  Podgorici je 11. oktobra 2013. održan IV sastanak Upravnog odbora Projekta LOGINTS.

Sastanku su, pored članova Upravnog odbora Projekta LOGINTS-a, prisustvovali  članovi Tima za tehničku pomoć LOGINTS projekta, predstavnici Uprave za kadrove, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, kao i predstavnici Zajednice opština.

Sastankom je predsjedavao Veselin Vukčević, generalni direktor Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Upravni odbor je usvojio Drugi kvartalni izvještaj koji obuhvata izvještajni period od 1. juna do 30. septembra u kojem je dat pregled realizovanih aktivnosti, a koje se odnosile na uključenost Tima za tehničku pomoć LOGINTS u rad Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, izradu Programa za obuku trenera (Program ToT) i pratećih materijale, kao i u izradi materijala za pružanje podrške NTS jedinice za profesionalni razvoj (kombinacija NTS-a i Programa za upravljanje ljudskim resursima).

Pored toga, predstavnici korisnika Projekta su predložili da se prije usvajanja Nacrta Strategije profesionalnog razvoja za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori održi zajednički radni sastanak predstavnika Uprave za kadrove, Zajednice opština i Ministarstva unutrašnjih poslova, sa konsultantima koji rade na izradi Strategije, kako bi se usaglasili  u pogledu pitanja koja se odnose na  buduću ulogu, odgovornost i pojedinačne zadatke svakog od ovih subjekta

Kategorija: