Konferencija povodom završetka projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“
25.10.2013

konferencija 25.10.2013Završna konferencija povodom predstavljanja rezultata projekta “Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori” održana je 25. oktobra u Podgorici.

Sporazum o realizaciji projekta “Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori” su u decembru 2010. godine potpisali predstavnici crnogorskog Ministarstva finansija i Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije. Glavni partneri su bili Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zajednica opština Crne Gore i sve opštine u Crnoj Gori. Opšti cilj projekta bio je da podrži unapređenje kapaciteta partnera na lokalnom i državnom nivou u uvođenju transparentnog i odgovornog budžetiranja zasnovanog na rezultatima, koje prati planiranje kapitalnih investicija i strateških prioriteta na lokalnom i državnom nivou.

U uvodnom obraćanju na završnoj konferenciji su govorili: Radoje Žugić, ministar finansija u Vladi Crne Gore, Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Rastislav Vrbenski, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori, Lorent Luis Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji i Ljubinka Radulović, pomoćnik generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore.

Ministar Žugić je, govoreći o projektu i projektnim aktivnostima, istakao da je period njegove realizacije karakterisala ekonomska kriza, a same lokalne samouprave nizak nivo javnih prihoda, visoke neizmirene obaveze, rast duga, nelikvidnost, visok nivo deficita, višak zaposlenih.

Povodom Preporuka sadržanih u Završnom Izvještaju ovog projekta, ministar Žugić je istakao da iste korespondiraju sa preporukama koje je Vlada Crne Gore sugerisala jedinicama lokalne samouprave u pravcu obezbjeđenja finansijske konsolidacije na lokalnom nivou. Istakao je da su ove preporuke realne i prihvatljive sa stanovišta Ministarstva finansija, pa je, u tom smislu, govorio, između ostalog, i o potrebi izmjena pojedinih propisa kojima se reguliše sistem finansiranja lokalnih samouprava. Neophodan uslov za realizaciju svih ovih preporuka je, po njegovom mišljenju, kvalitetna saradnja i komunikacija centralnih i lokalnih organa.

Ministrar Žugić je naglasio značaj ovog projekata koji svojim ciljem, svrhom i pokrenutim aktivnostima doprinosi ne samo razvoju i finansijskoj stabilnosti i odgovornosti na lokalnom nivou, nego i na nivou ukupnog javnog sektora. Po njegovom mišljenju, aktivnosti na unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava doprinijele su poboljšanju ukupnog procesa budžetiranja, ali i unapređenju planskih kapitalnih investicija i utvrđivanju strateških prioriteta razvoja.

Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova je istakla da se jedinice lokalne samouprave mogu sistematično i ravnomjerno razvijati ukoliko se ne obezbijedi efikasnije sprovođenje definisanih strateških projekata i inicijativa, posebno u vremenu globalne ekonomske krize. Ocijenila je da su projekat i njegov tim dali adekvatne odgovore u odnosu izazov uspostavljanja ravnomjernog regionalnog razvoja.

Po njenom mišljenju, projekat je još jednom istakao značaj transparentnosti rada lokalne samouprave i odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou, koji su ciljevi pravilno bili postavljeni od samog početka projekta. Istakla je da su brojne obuke koje su se u okviru ovog projekta realizovale doprinijele postavljanju pravilnih smjernica ka ostvarivanju ovih ciljeva, kao i otvaranju novih pitanja koja su usmjerena ka poboljšanju finansijskog stanja u lokalnim samoupravama.

Rastislav Vrbenski, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori je istakao da je osnovni cilj ovog projekta u momentu njegovog uspostavljanja bio jačanje javnih finansija na lokalnom nivou.

U tom smislu je naveo da je u okviru ovog projekta održano 25 obuka na kojima je učestvovalo preko 350 službenika, da je unaprijeđena saradnja i komunikacija centralnog i lokalnog novoa, poboljšana finansijska disciplina kod finansijskog izvještavanja, da je pružena podrška u izradi strateških planova, pisanju projekata, izradi web sajtova, izradi baze podataka, kao i niz drugih aktivnosti.

Ambasador Vrbenski je istakao da će Kancelarija UNDP u Crnoj Gori i dalje nastaviti da podržava aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju stanja u lokalnim samoupravama, a koje se odnose na: razvijanje projekata koji su razrađeni do te mjere da su prihvatljivi za međunarodne finansijske institucije i EU fondove, i koji su usklađeni sa strateškim prioritetima na državnom i lokalnom nivou; jačanje transparentnosti i odgovornosti u upravljanju opštinskim finansijama; poboljšanju nivoa usluga koje se pružaju građanima na lokalnom nivou putem međuopštinske saradnje i unapređenje procesa upravljanja u opštinama i ministarstvima kako bise građanima pružale kvalitetne usluge na transparentan, odgovoran i ekonomičan način.

Lorent Luis Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji je saopštio da su sredstava opredijeljena za ovaj projekataIMG_0104 small na pravi način iskorišćena, te da će Vlada Kraljevine Holandije nastaviti da finansijski podržava sve projekte koji doprinose jačanju odgovornost i transparentnosti, kao i unapređenju procesa budžetiranja na lokalnom nivou.

Ambasador je govorio o rezultatima projekta, a naročito je istakao značaj transparentnosti u radu lokalne samouprave, uključenosti građana u donošenju odluka na lokalnom nivou, ali i jačanja komunikacije centralnog i lokalnog nivoa.

Ljubinka Radulović, pomoćnik generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore je u svom obraćanju istakla da je funkcionisanje lokalne samouprave nezamislivo bez stabilne i održive finansijske konstrukcije koja je uslov za brži ekonomski razvoj lokalne zajednice i kvalitetno i odgovorno pružanje usluga.

U okviru ovog projekta je realizovan veliki broj raznovrsnih obuka, a razmjena iskustava i mišljenja povodom određenih problema u finansiranju lokalnih samouprava, utvrđivanje realnih i konkretnih predloga za njihovo rješavanje, njihovo objedinjavanje i dostavljanje konkretnih inicijativa predstavljaju, po njenom mišljenju, aktivnosti koje su dale dobre rezultate u realizaciji projekta.

Ukazala je na očekivanja da se navedene inicijative date kao preporuke moraju uzeti u obzir prilikom izmjene zakonskih rješena koja se odnose na sistem finansiranja lokalnih samouprava, kao i da će pokrenute aktivnosti koje su rezultirale iz ovog projekta unaprijediti finansijsko stanje i položaj lokalnih samouprava u Crnoj Gori, te da će se na svim nivoima preduzeti neophodni koraci koji će doprinijeti rješavanju brojnih problema u finansiranju lokalnih samouprava koje je i ovaj projekat prepoznao.

Nakon uvodnih obraćanja, Jelena Mrdak, projekt mendžer je predstavila rezultate iz Završnog Izvještaja ovog projekta, sa posebnim osvrtom na preporuke koje je projekat prepoznao u pravcu jačanja lokalnih javnih finansija.

Na kraju konferencije, Rastislav Vrbenski, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori je Ljubinki Radulović, pomoćniku generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore uručio cjelokupni materijal sa obuka koje su realizovane u okviru ovog projekata na dalje korišćenje i realizaciju narednih zajedničkih obuka Uprave za kadrove i Zajednice opština.

Kategorija: