Posjeta predstavnika Moody’s Zajednici opština Crne Gore
12.09.2013

MODIS, 12.09.2013Zajednicu opština Crne Gore danas je posjetila Anna Jelowicka, predstavnica Moody’s međunarodne agencije za ocjenu kreditnog rejtinga. Gospođa Jelowicka je na sastanku ukratko predstavila Moody’s, uz osvrt na aktivnosti ove agencije, njene ciljne grupe, saradnju sa zainteresovanim korisnicima, prednosti za korisnike njihovih usluga, iskustva iz regiona, itd. Naglasila je da je Moody’s zainteresovan za saradnju sa crnogorskim lokalnim samoupravama, da su sa pojedinim i uspostavili saradnju (Podgorica i Budva), ali da istu namjeravaju da prošire uz pomoć Zajednice opština Crne Gore. U tom smislu, spremni su da sve detalje svojih poslova i analiza prezentuju svim zainteresovanim korisnicima.

Rajko Golubović, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore, je pokazao spremnost da se nacionalna asocijacija lokalnih samouprava Crne Gore uključi u ovaj proces, pa je predložio različite pravce buduće saradnje (preko Komisije za finansiranje lokalne samouprave ili Upravnog odbora, ili pak u direktnoj komunikaciji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave). Ovo tim prije što trenutna situacija u kojoj se nalaze država i jedinice lokalne samouprave pojedinačno, zahtijeva značajne intervenacije na planu privlačenja investicija, pa su, u tom smislu,aktivnosti Moody’s od posebne važnosti.

Nakon konstruktivnog dijaloga, dogovoreni su pravci buduće saradnje ove značajne agencije za ocjenu kreditnog rejtinga i nacionalne asocijacije lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

Kategorija: