Baza podataka o opštinskim finansijama na sajtu Zajednice opština
07.08.2013

opstinske-finansijeZajednica opština Crne Gore je, uz podršku Kancelarije UNDP u Crnoj Gori, na svom web sajtu, uspostavila stranicu sa Bazom podataka o opštinskim finansijama. Riječ je o bazi podataka sa osnovnim agregatnim fiskalnim podacima i pokazateljima za sve jedinice lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

Ova Baza podataka sadrži agregatne godišnje fiskalne podatke lokalnih samouprava, na način njihovog preciznog i jasnog sistematizovanja, uz istovremenu dostupnost svim zainteresovanim korisnicima i posjetiocima sajta Zajednice opština Crne Gore. Iako opštine pripremaju, a Ministartsvo finansija kvartalno prikuplja ove podatke, prvenstveno iz razloga jednostavnosti, preglednosti i međusobne uporedivosti, odlučili smo da se bavimo isključivo godišnjim fiskalnim podacima koji se odnose kako na lokalne samouprave, tako i na ukupni javni sektor u Crnoj Gori.

U suštini, Baza podataka sadrži agregatne godišnje podatke o ukupnim: prihodima, rashodima, neizmirenim obavezama i dugovima svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori počev od 2008. godine, pojedinim opštim indikatorima, kao i o strukturi navedenih kategorija, a zasnovana je uglavnom na ekonomskoj klasifikaciji budžetskih prihoda i rashoda. Takođe, u dijelu Baze podataka koji se odnosi na Uporedni prikaz, predstavljen je trend kretanja ovih kategorija po godinama, počev od 2008. godine.

Kako je osnovni cilj izrade ove baze podataka upravo podstaknut činjenicom da je jako korisno imati sve ove podatke o finansiranju lokalnih samouprava na jednom mjestu, to će ovako definisana baza biti redovno godišnje ažurirana sa novim podacima i indikatorima. Zajednica opština će u tome, kao i do sada, imati nesebičnu pomoć lokalnih samouprava i, naročito, Ministarstva finansija Crne Gore, koje je dalo značajan doprinos procesu prikupljanja podataka neophodnih za formiranje ove baze.

Kategorija: