Obuke na temu „Timski rad“ u cilju efikasnijeg rada lokalnih službenika i namještenika
06.06.2013

SAMSUNG6. jun 2013. – Zajednica opština je u saradnji sa Upravom za kadrove organizovala tri obuke na temu „Timski rad“, i to u Podgorici, 15.maja za opštine centralnog regiona, zatim u Baru, 29.maja za opštine južnog regiona i u Bijelom Polju 5.juna za opštine sjevernog dijela Crne Gore. Obuka je realizovana po Planu realizacije obuka za period mart-jul 2013. godine koji je pripremljen na osnovu sprovedene analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi 2012. godine.

Cilj obuke je bio da se zaposleni u lokalnoj samoupravi bliže upoznaju sa načinima formiranja kvalitetnih radnih grupa, faktorima uspješnog timskog rada, kao i sa efikasnim rješavanjem konflikata u timu, a sve u cilju uspješnog ispunjavanja radnih zadataka.

Predavač je bila g-đa Radmila Stupar Đurišić, psiholog.

Ovim obukama ukupno je prisustvovalo 38 polaznika koji su izrazili veliko zadovoljstvo, kako zbog organizovanja obuke na ovu temu, tako i načinom predavanja g-đe Stupar Đurišić.