Studijska posjeta Sloveniji „Transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou”
20.05.2013

Nova Gorica20. maj 2013. – U okviru projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ koji realizuje Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom finansija i Zajednicom opština Crne Gore, u periodu 13-17. maj 2013. godine organizovana je studijska posjeta Sloveniji.

Studijska posjeta „Transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou” je treća u nizu studijskih posjeta koje se realizuju u okviru ovog projekata, a predstavlja nastavak serije seminara namjenjenih unapređenju kapaciteta opštinskih sekretarijata za finansije kroz obuke, obuke na radnom mjestu i razmjene iskustava sa kolegama. Učesnici studijske posjete su imali prilike da se upoznaju sa osnovama javnih finansija u Sloveniji, zakonskim okvirom za finansiranje lokalnih samouprava, strukturom i planiranjem prihoda i rahoda budžeta lokalnih samouprava, principima oporezivanja, funkcionisanjem opštinskog trezora, finansijskim izvještavanjem i revizijom, principima javnih nabavki, kao i nizom drugih tema za koje su učesnici pokazali interesovanje.

Delegaciju Crne Gore su predstavljali: Dejan Klikovac, Opština Bar; Srđana Milićević, Opština Budva;  Jasmina Pejović, Opština Tivat; Olgica Glomazić, Opština Plužine; Nataša Radulović, Opština Danilovgrad;  Stojan Mitrović, Opština Andrijevica; Vukić Fuštić, Opština Mojkovac; Snežana Mugoša, Ministarstvo finansija;  Jelena Mrdak, UNDP Crna Gora i Žana Đukić, Zajednica opština Crne Gore.

Ovom prilikom su posjećene opštine: Gornja Radgona, Murska Sobota, Nova Gorica, Miklavž, Trzin i Slovenska Bistrica koje su predstavnicima crnogorske delegacije priredili tople dobrodošlice i pokazali spremnost za saradnju sa našim lokalnim samoupravama.