Radionice o iskustvima lokalnih samouprava u primjeni Odlluka o naknadama za komunalno opremanje i implementaciji odredbi o „javnosti“ predviđenih Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata
16.04.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU Podgorici su 12. aprila 2013. godine, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Zajednice opština Crne Gore, i uz podršku  LAMP projekta Svjetske banke održane Radionice o iskustvima lokalnih samouprava u primjeni Odlluka o naknadama za komunalno opremanje i implementaciji odredbi o „javnosti“ predviđenih Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Pored predstavnika organizatora, radionicama su prisustvovali sekretari i zaposleni u sekretarijatima nadležnim za uređenje prostora, kao i direktori i predstvnici lokalnih agencija za razvoj i izgradnju.

Cilj Radionice o iskustvima lokalnih samouprava u primjeni Odlluka o naknadama za komunalno opremanje bio je da se razmotre izazovi i poteškoće koje lokalne vlasti imaju u sprovođenju zakonom utvrđenih obaveza i kompatibilnosti sistema finansiranja komunalnog opremanja.

Nakon uvodnih izlaganja predstavnika organizatora i predstavljanja Odluke o naknadi za komunalno opremanje Glavnog grada, predstavnici ostalih lokalnih samoupravama su ukratko prezentirali rješenja iz svojih odluka. Na osnovu diskusije se može zaključiti da su sve jedinice lokalne samouprave imale jasnu viziju razvoja svojih lokalnih zajednica kada su utvrđivale visine naknade kao i uslove i načine njene naplate. Tako je jasno bilo da su lokalne samouprave centralnog i južnog regiona stimulativne mjere i olakšice usmjerile na razvoj privrede i turizma, dok su opštine sjevernog regiona svoju pažnju posvetile stimulisanju poljoprivrede i zimskog turizma.

Siniša Stanković, Generalni direktor Sektora za komunalni razvoj Ministarstva održivog razvoja i turizma, predstavio je moguće pravce reforme uređenja građevinskog zemljišta, kako sa aspekta sadržaja komunalnog opremanja, nadležnosti pojedinih subjekata za komunalno opremanje, tako i sa aspekta finansiranja ove jako značajne oblasti za kvalitet života i privređivanja građana i investitora. U svojoj prezentaciji je ukazao na modalitete reforme kao i na prednosti i nedostatke pojedinih pravaca razvoja ove oblasti.

Cilj Radionice o implementaciji odredbi o „javnosti“ predviđenih Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata je bio da se razmjene iskustva Ministarstva i lokalnih samouprava u pogledu sprovođenja obavezi osnivanja informacionog sistema za uređenje prostora, sajta za upravne i druge akte u oblasti izgradnje objekata, kao i drugih odredbi kojima se promoviše javnost i transparentnost rada organa.

Tatjana Vujošević i Marina Izgarević, savjetnici u Ministarstvu predstavile su iskustva Ministarstva u sprovođenju odredbi o javnosti, sa posebnim osvrtom na aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje informacionog sistema za upravljanje prostorom.

Nakon diskusije u kojoj su lokalne samouprave ukazale na svoja iskustva, kao i na poteškoće u sprovođenju pojedinih zakonskih odredbi, donijeti su sledeći zaključci:

  • da lokalne uprave dostave izvještaj o implementaciji svih 17 odredbi iz Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata koje se tiču ‘’javnosti’’ do 22. aprila 2013. godine. U izvještaju razloge zbog kojih se određene odredbe ne sprovode;
  • da lokalne uprave koje nemaju izrađen sajt, pristupe njegovoj izradi;
  • da lokalne uprave koje imaju postavljenu internet starnicu, vrše ažuriranje podataka u skladu sa zakonskim odredbama.

Agenda (PDF dokument)