Održane regionalne radionice na temu „NTS-a u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“
16.04.2013

TV small

U organizaciji Zajednice opština održane su tri regionalne radionice na temu „Nacionalna trening strategija u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“ i to: 11. aprila u Danilovgradu za opštine centralnog regiona, 12. Aprila u Tivtu za opštine južnog regiona i 16. Aprila u BIjelom Polju za opštine sjevernog regiona.

Radionice su imala za cilj da se upoznaju predstavnici jedinica lokalne samouprave sa revidiranim Nacrtom Nacionalne trening strategije, kao i za dobijanje povratnih informacija o ključnim pitanjima koji se odnose na organizacione i druge aspekte razvoja ljudskih resursa u lokalnoj samoupravi, koje treba uzeti u obzir u izradi finalnog teksta NTS. Na radionicama je održano i više praktičnih vježbi sa ciljem potpunijeg uvida u trenutno stanje upravljanja ljudskim resursima i predstavljeni novi pristupi u upravljanju ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

Nacrt revidirane Nacionalne trening strategije na radionicima su predstavili Džon Džekson i Peter Miklič, eksperti na projektu „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za loklanu samoupravu“ – LOGINTS-a.

DG smallBP small