Sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave – u susret izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi
29.03.2013

Copy of Komisija za razvoj lok. samouprave 29.03.2013.29. mart 2013. – Komisija za razvoj lokalne samouprave, u petak 29.03.2013. godine, održala je sjednicu na kojoj je utvrđen Plan aktivnosti u procesu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

U cilju utvrđivanja potreba lokalnih zajednica, odnosno  odgovarajućih rješenja koja bi trebalo da nađu svoje mjesto u izmjenama i dopunama ovog Zakona, komisija će sumirati stavove jedinica lokalnih samouprava i na osnovu istih pripremiti odgovarajuće smjernice za predstavnike Zajednice opština u  Radnoj grupi   za pripremu ovog zakonskog akta. Pored ovih aktivnosti, Zajednica će organizovati stručne rasprave i skupove koji će dodatno osnažiti napore na utvrđivanju adekvatnih rješenja u pomenutom aktu.

Komisija se je u svom radu razmatrala i Uredbu o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave. Članovi Komisije su ocijenili da Uredba i rješenja iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima stvaraju zabunu u njihovoj primjeni, što je rezultiralo zahtjevom Zajednici opština za organizovanje sastanka na kojem bi se ova pitanja razmotrila i pokušala pronaći odogovarajuća rješenja.

Kategorija: