NAJAVA: Elektronski kurs Svjetske banke Održivo planiranje korišćenja građevinskog zemljišta
23.01.2013

Sustainable Urban Land Use Planning23. januar 2013. – E-institut za razvoj Svjetske banke najavljuje elektronski kurs o održivom planiranju korišćenja građevinskog zemljišta.

Ciljna grupa kursa su urbanisti, donosioci odluka i gradski menadžeri u zemljama u razvoju – lica koja se svakodnevno bave pitanjima korišćenja građevinskog zemljišta i neprestano se suočavaju sa višestrukim izazovima koji su proizvod ubrzane urbanizacije.

Cilj kursa je da: obezbijedi da učesnici steknu funkcionalno i integralno razumijevanje dinamike korišćenja građevinskog zemljišta; i pokaže kako se efikasno sprovode politike i instrumenti za planiranje u cilju upravljanja urbanim razvojem i postizanja održivih, ravnopravnih i efikasnih ishoda razvoja. Kurs je sačinjen od sledećih modula:

  • Modul 1: Razumijevanje kako planiranje korišćenja građevinskog zemljišta doprinosi održivom urbanom razvoju
  • Modul 2: Institucije, politike i instrumenti efikasnog planiranja korišćenja građevinskog zemljišta
  • Modul 3: Kako integrisati planiranje korišćenja građevinskog zemljišta i infrastrukture
  • Modul 4: Kako upravljati razvojem u prigradskim naseljima
  • Modul 5: Kako promovisati lokalni ekonomski razvoj kroz planiranje korišćenja građevinskog zemljišta
  • Modul 6: Socijalna jednakost i planiranje korišćenja građevinskog zemljišta
  • Modul 7: Klimatske promjene i planiranje korišćenja građevinskog zemljišta

Kurs je pripremljen kao inicijativa za elektronsko učenje, sa diskusijama sa tutorom, vježbama koje se odnose na strategije, programe i akcione planove, i popunjavanjem testova.

Trajanje kursa: 6. februar 2013 – 26. mart 2013.
Rok za prijavu: 27. januar 2013.
Cijena: $250
Jezik: Engleski

Ako želite da se prijavite, kao i za dodatne informacije, posjetite: http://einstitute.worldbank.org/ei/course/sustainable-urban-land-use-planning

Kategorija: