Posjeta opštini Ulcinj
14.12.2012

U relizaciji zajedničkog Projekta OEBS-a i Zajednice opština tim konsultanata posjetio  je opštinu Ulcinj   u periodu od  12 do 14 decembra.

Posjeta opštini Ulcinj obavljena je u cilju sagledavanja stanja u pogledu  implementacije „ Standarda javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“.

Tokom posjete tim konsultanata Zajednice opština obavio je veći broj aktivnosti, radionica i sastanaka sa rukovodećom strukturom, izabranim predstavnicima, lokalnim službenicima i namještenicima, predstavnicima javnih službi, kao i sa predstavnicima građana, civilnog  i privatnog  sektora.

Tim konsultanata će tokom januara 2013. godine prezentovati rukovodstvu opštine nalaze  iz posjete i dati preporuke  u pogledu primjene standarda.

Kategorija: