Počeo IPA projekat: Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom
18.12.2012

Evropska unija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma najavili novi projekat za zaštitu životne sredine: Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom. Državni i nekoliko lokalnih planova upravljanja otpadom, usklađeni s EU standardima, biće gotovi za 18 mjeseci.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, uz ekspertsku podršku španske kompanije EPTISA Ingenieria y Consultoria S.A, počinje realizaciju projekta Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom, finansiranog od strane Evropske Unije. Cilj ovog projekta je da se izrade strateške odrednice i planovi upravljanja otpadom na državnom i lokalnom nivou, čija će realizacija doprinijeti očuvanju životne sredine i poboljšanju kvaliteta života i zdravlja ljudi u Crnoj Gori. Vrijednost projekta je 770.000 eura. U njegovu realizaciju biće uključeni stručnjaci iz Austrije, Rumunije, Njemačke, Srbije, kao i stručnjaci iz Crne Gore.

Na press konferenciji, koja se 14.12.2012.godine održala u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, ovim povodom su govorili: pomoćnik ministra za održivi razvoj i turizam g-din Siniša Stanković, šef sektora za implementaciju projekata Delegacije EU u Crnoj Gori g-din Andre Lis, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore g-din Rajko Golubović i vođa projektnog tima g-din Evald Spitaler.

Strateške odrednice i planovi upravljanja otpadom će obezbijediti nove razvojne šanse za Crnu Goru – stvoriće se dodatni uslovi za očuvanje životne sredine, bolji ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i zdraviju budućnost građana.

Usvajanjem Zakona o upravljanju otpadom Crna Gora je utvrdila obaveze i ciljeve, kao i rokove u kojima ti ciljevi treba da budu ostvareni. Radi se o složenom poslu koji zahtijeva maksimalno angažovanje svih subjekata koji prozvode otpad. Taj posao obuhvata: obavezu uvođenja sistema evidencije tokova svih vrsta otpada, selektivno sakupljanje svih vrsta otpada, upravljanje građevinskim otpadom, upravljanje opasnim otpadom, uspostavljanje sistema za sakupljanje i transport otpada, i izgradanju postrojenja za obradu otpada, akcioni plan za sprovođenje Državnog plana upravljanaj otpadom, program odlaganja biološki razgradivog otpada, program sprječavanja nastanka otpada, plan upravljanja medicinskim otpadom, plan upravljanja veterinarskim otpadom, plan upravljanja kanalizacionim muljem, planove upravljanja otpadom proizvođača otpada, planove upravljanja posebnim vrstama otpada, način upravljanja inertnim otpadom, zatvaranje nelegalnih odlaglišta, sanaciju postojećih industrijskih hot-spotov-a (Bijela, KAP; Željezara, TE i Jalovište Šuplja stijena u Pljevljima), itd. – rekao je Siniša Stanković, pomoćnik ministra za održivi razvoj i turizam.
Upravljanje otpadom i reciklažna industrija u EU zaposljava oko 2 miliona ljudi i imala je promet od 145 milijardi eura u 2008. godini. Puna usaglašenost politike upravljanja otpadom, mogla bi da omogući 400 000 novih radnih mjesta u okviru EU i poveća godišnji prihod za 42 milijarde eura.
Otpad je resurs i mora se kao takav tretirati. Uspjeh bilo kojeg projekta u oblasti zaštite životne sredine zavisi i od podrške i učešća građana. Uvjeren sam da će građani Crne Gore doprinijeti unaprjeđenju upravljanja otpadom u zemlji i da će biti ponosni na svoju okolinu – rekao je g-din Andre Lis, šef sektora za implementaciju projekata Delegacije EU u Crnoj Gori.

Osim pripreme i realizacije planova upravljanja otpadom, važan segment biće i podizanje svijesti o potrebi smanjenja proizvodnje otpada, preuzimanja odgovornosti i od strane nadležnih institucija i od strane građana za njegovo ispravno odlaganje i tretman, što će biti dugoročna dobit u zaštiti životne sredine. Evropska unija i međunarodni eksperti i ovim projektom daju podršku crnogorskim građanima u unapjređenju zaštite životne sredine i pomoć crnogorskoj Vladi da, prihvatajući najbolju praksu i standarde, bude još bliža svom cilju – ulasku u EU.

Prepoznajući ulogu lokalne samouprave u ovoj oblasti, projekat „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom“ je obuhvatio sve aktere u oblasti upravljanja otpadom. Naime, pored podrške centralnim vlastima u pripremi Nacionalnog plana upravljanja otpadom, nadležnim nosiocima lokalnih funkcija i lokalnim službenicima biće pružena tehnička pomoć i prenijeta znanja kako bi im se omogućilo da što kvalitetnije pripreme svoje Lokalne planove upravljanja otpadom i da ih na adekvatan način usaglase sa predhodno donijetim Nacionalnim planom upravljanja otpadom. Ishod projektnih aktivnosti, biće Smjernice za izradu lokalnih planova upravljanja otpadom. Od ovog dokumenta se očekuje da bude glavna vodilja lokalnim vlastima u vođenju politike u ovoj oblasti – rekao je Rajko Golubović, Generalni sekretar Zajednice opštine Crne Gore.

Fokus mora biti stavljen na razvoj centara upravljanja otpadom, koji je baziran na međuopštinskoj saradnji, uključujući postrojenja za odlaganje otpada, što predstavlja samo dio ukupne slike o upravljanju otpadom. Projektne aktivnosti i proces planiranja će istaći integrisano upravljanje otpadom kao izvor prihoda i mogućnost zapošljavanja, reciklaže, rekuperacije energije (toplotne energije) i kapitalnih ulaganja zbog budućih struktura JPP – rekao je g-din Evald Spitaler, vođa projekta.

Kategorija: