Dijalog gradonačelnika, Beč 23-25. januar 2013.
17.12.2012

17.12.2012. – Dijalog gradonačelnika biće organizovan od 23. do 25. januara 2013. godine u Beču (Austrija), kao dio Urbanog partnerstva Svjetske banke i Republike Austrije.  Ovaj program ima za cilj podršku i pomoć gradovima u modernizaciji i reformama, kroz pormovisanje održivog lokalnog razvoja i unaprijeđeno upravljanje. Iako je program globalnog karaktera, usmjeren je na države jugoistočne Evrope, uključujući i našu zemlju. Zasnovan isključivo na potrebama korisnika, ovaj program nudi gradovima seriju dijaloga na teme kao što su: lokalne finansije, urbanističko planiranje i upravljanje zemljištem, pružanje komunalnih usluga, treninge u oblasti liderstva, jačanje kapaciteta u oblasti borbe protiv korupcije u upravljanju gradovima.

Ova konferencija će biti usmjerena na izazove liderstva u upravljanju gradovima u jugoistočnoj Evropi, gledano kroz prizmu lokalnih čelnika. Dijalog gradonačelnika će okupiti više rukovodioce iz gradova u regionu koji će se osvrnuti na napredak u reformama u oblasti lokalnih finansija i urbanističkog planiranja, sa naglaskom na primjere dobre prakse u upravljanju i ključnoj ulozi lokalnih lidera. Biće diskutovana neka od sledećih pitanja: kako gradonačelnici mogu unaprijediti pružanje opštinskih usluga na održiv i sveobuhvatan način koristeći instrumente dobrog upravljanja, kako se učešće građana može institucionalizovati  u cilju dostizanja reformi u kooperativnom i transparentnom duhu.

Ciljnu publiku čine: gradonačelnici i predsjednici opština iz jugoistočne Evrope, uključujući i gradonačelnike iz gradova/opština koje su učestvovale u prethodnim dijalozima i aktivnostima Programa. Gosti – govornici biće gradonačelnici – transformatori iz evropskih gradova koji su sproveli uspješne reforme, koje predstavljuju primjere dobre prakse, primjenljive u jugoistočnoj Evropi. U publici će biti partnerski gradovi i opštine, asocijacije gradova i opština, NALAS; sekretari Sekretarijata za finansije, urbanisti, predstvanici nevladinog sektora (u skladu sa pozivom organizatora).

Crnu Goru u ovom Programu predstavljaju Glavni grad Podgorica i opštine Nikšić i Bijelo Polje.

Kategorija: