Konferencija “Budućnost fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi”
02.11.2012

Na regionalnoj konferenciji “Budućnost fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi”, između ostalog, prezentovani su i nalazi iz Izvještaja o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi.

Takođe, usvojena je i Budvanska deklaracija o fiskalnoj decentralizaciji.

Kategorija: